11
12 2013
896

Angajatorii cu cele mai mari performanțe în asigurarea securității muncii au fost decernați cu trofee de către Ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei doamna Valentina Buliga.

Cu scop de încurajare dar și de apreciere a muncii depuse în domeniul protecției salariaților și creării condițiilor bune de muncă Ministerul Muncii Protecției Sociale și Familiei a decis să decerneze ”Trofeul de Exelență pentru performanţe în respectarea normelor de securitate in muncă 2013”. Anul acesta trofeul a fost decernat la 10 agenți economici care au demonstrat performanțe și pe parcursul a mai mulți ani nu au înregistrat nici un accident de muncă. De aprecieri înalte s-au bucurat SA „Lafarge Ciment”; SRL „Rusnac-MoldAqua”; ÎM „EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY” SA; „Orange Moldova” SA; „Floare Carpet” SA; „Plaiul Bîrlădean” SRL; FPC „Drancor” SRL; Combinatul de Vinuri „Cricova” SA; ÎCS „Coca-Cola Îmbuteliere Chişinău” SRL; FPC „Rogob” SRL.

Ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei doamna Valentina Buliga a menționat că acest trofeu este instituit pentru a încuraja agenţii economici din Republica Moldova să investească în dezvoltarea afacerilor și să asigure un nivel înalt de securitate în muncă, să asigure securitatea salariaţilor la locurile de muncă.

Ministru a ținut să informeze că pentru Guvernul Republicii Moldova asigurarea securității și sănătătății la locul de muncă este o prioritate în acest scop fiind adoptate un cadru legal și normativ avansat și preluate cele mai bune experiențe și practici ale țărilor dezvoltate. Eforturile conjugate cu Confederația Sindicatelor și Patronatele au dus la scăderea numărului accidentelor de muncă, a informat dna ministru.

În perioada 2003-2012 cheltuielile întreprinderilor pentru realizarea măsurilor de protecţie a muncii au sporit anual în medie cu 15%.

Ținem să informăm că Inspectoratul de Stat al Muncii, instituțe aflată în subdiviziunea Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familei, întreprinde diverse acţiuni orientate spre asigurarea aplicării legislaţiei muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă menite să prevină accidentele de muncă, îmbolnăvirile profesionale şi alte încălcări din domeniu.

Printre acestea se regăsesc vizite de control, monitorizarea muncii copilului, campanii, prevenirea, sancţionarea şi combaterea ilegalităţilor, examinarea petiţiilor şi sesizărilor despre încălcarea legislaţiei muncii, înregistrarea statelor de personal şi a contractelor colective de muncă, cercetarea accidentelor de muncă, acţiuni şi măsuri de consolidare a capacităţilor profesionale a inspectorilor de muncă, informare, consultare şi sensibilizare.

Inspectoratul de Stat al Muncii cu subdiviziunile sale teritoriale, în ultimii cinci ani a realizat 32 mii 200 vizite de control privind respectarea legislaţiei şi altor acte normative în domeniul muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă la unităţi.

Anual inspectorii de muncă cercetează mai mult de 160 accidente de muncă. Astfel pe parcursul anului 2013, la Inspectoratul de Stat al Muncii au fost comunicate 393 accidente. Din numărul total de accidente cercetate de inspectorii de muncă, 92 au fost calificate ca accidente de muncă, din care 30 mortale – în rezultatul cărora au avut de suferit mortal 31 persoane (inclusiv o femeie şi un minor), 62 grave – în care au suferit 76 persoane (inclusiv 10 femei).

2 imagini

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.