17
12 2013
6233

Atenție! Proiectul modificărilor la Codul Fiscal

Stimați cititori, vă informăm că a fost prezentat opiniei publice proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. Conform acesteia se propune completare Codului Fiscal care va acorda dreptul contribuabililor ( persoană juridică sau fizică) odată cu prezentarea declaraţiei cu privire la impozitul pe venit, în lipsa datoriilor faţă de bugetul public naţional, de a desemna un cuantum procentual de pînă la 2% din suma impozitului pe venit achitat anual, către organizaţiile necomerciale de utilitate publică. Se va permite direcţionare mijloacelor bănești (adică maxim 2 % din suma impozitului pe venit) către unul sau mai mulţi beneficiari, cu condiţia ca fiecare desemnare să nu fie mai mică de 100 lei. Pentru persoane juridice suma desemnată nu va trebuie să depăşească, cumulativ, 100 mii lei pe parcursul unui an. Este important de menționat că obligaţia calculării şi virării mijloacelor financiare obţinute de către organizaţiile necomerciale de utilitate publică revine organului fiscal competent. Deci impozitul pe venit va fi transferat de către entitatea economică la bugetul de stat în mărime deplină, iar de la bugetul de stat suma concretă va fi direcționat spre organizația necomercială, desemnată de entitatea economică. Mecanismul de desemnare procentuală şi lista concretă a organizațiilor necomerciale de utilitate publică care vor beneficia de direcţionarea unui cuantum procentual din impozitul pe venit achitat anual, se va efectua în modul stabilit de Guvern. Veniturile obţinute de către organizaţiile necomerciale de utilitate publică conform legii în urma desemnării procentuale vor fi surse de venit neimpozabile conform art. 20 al Codului Fiscal. Potrivit proiectului, mijloacele financiare obținute de către organizațiile necomerciale de utilitate publică prin desemnarea procentuală (adică prin modul expus mai sus) pot fi utilizate doar în scopul susţinerii activităţilor prevăzute la articolul 30 din Legea cu privire la asociaţiile obşteşti nr. 837-XIII din 17 mai 1996, într-un termen ce nu depăşeşte o perioadă fiscală după perioada fiscală în care a fost efectuată desemnarea. Totodată, organizaţiile necomerciale de utilitate publică care vor utiliza contrar legislaţiei mijloacele financiare obţinute în urma desemnării procentuale vor restitui în buget suma utilizată contrar legislaţiei. Concomitent va fi sancționată, conform Codului Contravențional, cu o amendă de la 150 la 300 de unităţi convenţionale persoana cu funcţie de răspundere. Dacă proiectul Legii va fi aprobat, acesta va intra în vigoare la 1 ianuarie 2015

via www.contabilsef.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.