14
11 2014
990

Curtea de Conturi Europeană a publicat rezultatele auditurilor pe care le efectuează anual cu privire la gestiunea financiară a UE din cursul exercițiului financiar 2013

Curtea oferă o asigurare cu privire la modul în care au fost utilizate fondurile UE, evidențiind acele situații în care s‑a constatat că există riscul cel mai ridicat de cheltuire neconformă a fondurilor. Rapoartele conțin, de asemenea, recomandări referitoare la posibilitățile de îmbunătățire a gestiunii financiare a UE. Curtea de Conturi Europeană asistă Parlamentul European și Consiliul în demersul lor de examinare riguroasă a cheltuielilor UE și promovează o răspundere eficace pentru actul de gestiune în fața cetățenilor UE. Cheltuielile bugetare ale UE au totalizat 148,5 miliarde de euro în 2013, ceea ce corespunde unei sume aproximative de 290 de euro pentru fiecare cetățean european. Aceste cheltuieli reprezintă echivalentul a aproximativ 1 % din venitul național brut al UE și a aproximativ 2 % din totalul cheltuielilor publice ale statelor membre ale UE. Documentul „Auditul bugetului UE 2013 – pe scurt”, prezintă sintetic și explică principalele constatări formulate în cuprinsul rapoartelor Curții referitoare la execuția bugetului și a fondurilor europene de dezvoltare în cursul exercițiului financiar 2013. Declarația de asigurare privind exercițiul 2013, în rezumat Curtea de Conturi Europeană exprimă o opinie de audit fără rezerve cu privire la fiabilitatea conturilor Uniunii Europene aferente exercițiului 2013. Operațiunile de venituri aferente exercițiului 2013 sunt, per ansamblu, conforme cu legile și reglementările aplicabile. Angajamentele aferente exercițiului 2013 sunt, per ansamblu, conforme cu legile și reglementările aplicabile. Plățile aferente exercițiului 2013 sunt afectate de un nivel semnificativ de eroare. Din acest motiv, Curtea exprimă o opinie contrară cu privire la legalitatea și regularitatea acestora. Potrivit documentului, rata de eroare estimată, care măsoară nivelul neregularităților, este de 4,7 % pentru plățile aferente exercițiului 2013, fiind apropiată de rata estimată pentru exercițiul 2012 (4,8 %) și depășind în mod constant pragul de semnificație de 2 %. Cele două domenii de cheltuieli care au fost cele mai expuse la erori sunt grupul de politici Politica regională, transporturi și energie (cu o rată de eroare de 6,9 %) și grupul de politici Dezvoltare rurală, mediu, pescuit și sănătate (cu o rată de eroare de 6,7 %). În cazul domeniilor de cheltuieli care fac obiectul gestiunii partajate luate în ansamblu (printre care și Agricultură: susținerea pieței și sprijinul direct și Ocuparea forței de muncă și afaceri sociale), rata de eroare estimată a fost de 5,2 %. Documente inițiale: – Raport-audit-sinteza-ECA-2013_ROComunicat ECA via | codfiscal.net

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.