07
08 2014
1028

Guvernul nu este în drept să stabilească termenul limită de folosire a timbrelor de acciz de model vechi. Contribuabilii sancţionati cu amendă de 50 mii lei pentru comercializarea produselor marcate cu timbru de acciz nevalabil (vechi) pot să-şi revizuie amenzile care le-au fost aplicate

La 8 aprilie 2010, prin Hotărârea Guvernului nr. 243, a fost stabilit termenul limită de comercializare a mărfurilor indigene şi de import marcate cu „Timbru de acciz. Marcă comercială de stat” și „Timbru de acciz” puse în circulație de la 1 iulie 2008 și, respectiv, de la 1 aprilie 2005, și anume 1 ianuarie 2011. Prin Hotărârea nr. 1138 din 15 decembrie 2010, termenul limită de comercializare a produselor marcate cu timbru de acciz de model vechi a fost modificatte de la 1 ianuarie 2011 la 1 aprilie 2011. Plenul Curţii Suprene de Justiţie al RM la data de 22 aprilie 2014 a solicitat Curţii Consituţionale a RM să verifice dacă Guvernul a fost în drept să aprobe o Hotărîre de Guvern prin care să interzică comercializarea sau punerea în alt mod în circuitul civil a produselor de tutungerie marcate cu timbru de acciz de model vechi. Examinînd sesizarea menţionată Curtea Constituţională a observat că, până la aprobarea Hotărârii Guvernului nr.243 din 8 aprilie 2010, cadrul legal național nu cuprindea nici o referință care ar viza termenul de valabilitate a timbrelor de acciz în situația în care acestea sunt substituite cu altele noi. Regulamentul privind modul de procurare și aplicare a timbrelor de acciz pe articolele de tutun, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1427 din 18 decembrie 2007, nu reglementează nici o modalitate de schimbare a timbrelor cu valabilitatea expirată, ci doar restituirea lor statului în cazuri de neutilizare sau deteriorare în procesul de producţie. Prevederi similare conține și Hotărârea Guvernului nr.1481 din 26 decembrie 2007 cu privire la marcarea producției alcoolice. Curtea a stabilit că restricţia impusă prin interdicția comercializării după 1 aprilie 2011 a mărfurilor indigene şi de import care au fost marcate cu „Timbru de acciz” puse în circulaţie de la 1 iulie 2008 şi, respectiv, de la 1 aprilie 2005 constituie o ingerinţă disproporţionată în raport cu scopul urmărit. O astfel de limitare a comercializării generează profunde implicaţii cuantificabile în ceea ce priveşte situaţia economică a persoanei juridice, care în activitatea sa achiziționează bunuri în scopul realizării acestora, în unele situații achitând toate drepturile de import. În respectiva circumstanță, pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr.243 din 8 aprilie 2010 afectează dreptul de proprietate şi libertatea economică a agenților economici. Or, prin prisma prevederilor art. 126 alin. (2) lit. b) din Constituție, statul este obligat să asigure libertatea comerțului și a activității de întreprinzător. Ulterior Hotărârii Guvernului, la 23 decembrie 2011, prin Legea nr. 267, articolul 123 din Codul fiscal a fost completat cu alineatul (7), potrivit căruia: „Timbrele de acciz de model vechi rămân valabile pe termen de un an de la data punerii în aplicare a celor noi”. Astfel, Curtea Constituţională menționează că prin respectiva normă, la substituirea oricăror timbre de acciz, legiuitorul a prestabilit interdicția agenților economici de a-și comercializa mărfurile marcate cu timbre vechi la expirarea unui an de la data punerii în aplicare a celor noi. Curtea reține că statul dispune de suficiente mecanisme de control și de sancționare capabile să asigure autenticitatea mărfii expusă pe piață. Totodată, statul nu poate pune în sarcina individului realizarea unui interes public. Reieșind din faptul că, potrivit art.123 din Codul fiscal, legiuitorul a acordat Guvernului competența de a stabili modul de procurare şi de utilizare a “Timbrelor de acciz”, Curtea consideră necesară reglementarea modalității de substituire a timbrelor vechi neaplicate și aflate în stoc la producători sau importatori și acordarea posibilității epuizării stocurilor de mărfuri cu accize vechi deja aplicate. Respectiv, Curtea reiterează necesitatea stabilirii prin acte normative a unor standarde previzibile și proporționale referitoare la activitatea agenților economici. În contextul celor menționate, Curtea reține că interdicția impusă agenților economici de a-și comercializa mărfurile marcate cu timbre vechi la expirarea unui an de la data punerii în aplicare a celor noi constituie o ingerință în dreptul de proprietate, Astfel, prin Hotărîrea nr. 17 din 29 mai 2014 Curtea Constituţională a decis să admită excepţia de neconstituţionalitate a punctului 2 din Hotărârea Guvernului nr.243 din 8 aprilie 2010, care vizează termenul de comercializare a mărfurilor indigene şi de import care au fost marcate cu „Timbru de acciz. Marcă comercială de stat” şi „Timbru de acciz” puse în circulaţie de la 1 iulie 2008 şi, respectiv, de la 1 aprilie 2005. A declarat neconstituţional punctul 2 din Hotărârea Guvernului nr.243 din 8 aprilie 2010 privind aplicarea „Timbrului de acciz. Marcă comercială de stat” și „Timbrului de acciz” de tip nou. A declarat neconstituțional alineatul (7) al articolului 123 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997. Pentru a face cunoştinţă cu Hotărîrea Curţii Constituţionale nr. 17 din 29 mai 2014 accesează aici. via consultantfiscal.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.