10
12 2013
838

IFS pe raionul Ungheni promovează stimularea non-financiara a contribuabililor oneşti

Chişinău, 09 decembrie 2013 - La 03 decembrie 2013, Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Ungheni a organizat un seminar informativ cu participarea contribuabililor din raion, la care au fost puse în discuţie următoarele subiecte: serviciul “Comanda on-line a formularelor tipizate cu regim special”; versiunea electronica a revistei ”Monitorul Fiscal FISC.MD” şi posibilitatea de abonare la revistă pentru anul 2014; modul de completare şi prezentare a rapoartelor fiscale pentru perioada fiscală 2013 în contextul modificărilor în legislaţie; stimularea morala (non-financiara) a contribuabililor oneşti; modificări operate în legislaţia fiscală. De asemenea, în perioada 02 - 06.12.2013, Serviciul fiscal a efectuat inventarierea tuturor contribuabililor şi subdiviziunilor contribuabililor care desfăşoară activitatea în raza oraşului Ungheni. În perioada data au mai fost efectuate 11 controale fiscale la fata locului prin metoda verificării operative, ca urmare fiind constatate încălcări ale legislaţiei şi aplicate sancţiuni, respectiv:
  • 2 cazuri de activitate ilicită, subiecţilor economici fiindu-le aplicate, în conformitate cu prevederile art. 263 alin. (1) din Codul Contravenţional al Republicii Moldova, sancţiuni contravenţionale în suma de 900 lei;
  • 1 caz de înregistrare incompletă în Registrul MCC, încălcare prevăzută de art.2931 alin.(3) din Codul Contravenţional al Republicii Moldova, fiind sancţionat cu amendă în mărime de 1000 lei;
  • 1 caz de desfăşurare a unei activităţi de întreprinzător fără autorizaţie, licenţă sau certificat, eliberate de autoritatea competentă în temeiul legii, încălcare prevăzută de art.263 alin.(4) din Codul Contravenţional al Republicii Moldova;
  • 4 cazuri de nepredare premeditată a bonului de casă consumatorului, încălcare prevăzută de art.2931 alin.(4) din Codul Contravenţional al Republicii Moldova, fiind aplicate sancţiuni în mărime de 4000 lei;
  • 2 cazuri de comercializare a ţigaretelor cu filtru la un preţ ce depăşeşte preţul maxim de vânzare cu amănuntul prin ce au fost încălcate prevederile ar.1231 alin (5) al Codului Fiscal, pentru încălcarea comisă fiind aplicate amenzi în mărime de 2000 lei,
  • 1 caz de neutilizare a maşinii de casă şi control cu memorie fiscală, prin ce s-a încălcat prevederile art. 8 alin.(2) lit.c) din Codul Fiscal, pe acest caz urmând a fi aplicate sancţiuni fiscale în mărime de 10000 lei.

via www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.