31
10 2013
1387

În Republica Moldova vor fi liberalizate operaţiunile valutare

Acestea sunt prevederile modificărilor la Legea privind reglementarea valutară, elaborate de Banca Naţională şi prezentate pentru consultări publice. Astfel, se liberalizează operaţiunile valutare supuse autorizării de BNM (cu unele excepţii) în sumă de până la 10 000 euro (sau echivalentul lor). Totodată, proiectul de lege prevede liberalizarea totală a operaţiunilor cu instrumente financiare străine care se efectuează de către băncile licenţiate şi entităţile cu activitatea reglementată şi supravegheată de Comisia Naţionala a Pieţei Financiare (CNPF), cum ar fi societăţile de asigurări, societăţile de investiţii, organizaţiile de microfinanţare ş. a. Liberalizarea este posibilă datorită faptului că activitatea entităţilor în cauză se află sub supravegherea şi controlul, inclusiv din punctul de vedere al normelor prudenţiale, din partea organelor de stat abilitate cu atribuţii de reglementare, supraveghere şi control (BNM şi CNPF), precum şi datorită îmbunătăţirii permanente a cadrului legal existent, inclusiv în contextul armonizării la standardele Uniunii Europene. De asemenea, se propune liberalizarea acordării de către băncile licenţiate a creditelor financiare în favoarea nerezidenţilor. Actualmente, volumul creditelor acordate de către băncile licenţiate în favoarea nerezidenţilor este nesemnificativ. Astfel, la data de 31 august 2013 sumele creditelor acordate de către băncile licenţiate în favoarea nerezidenţilor au constituit 4.9 mil. dolari SUA. Se estimează că liberalizarea operaţiunilor ce ţin de acordarea de către băncile licenţiate a creditelor financiare în favoarea nerezidenţilor nu va lua amploare, având în vedere faptul că în Republica Moldova rata dobânzii la credite este mai mare decât cea aplicată peste hotare, fapt care orientează băncile spre plasarea mijloacelor băneşti (inclusiv prin acordarea creditelor) pe piaţa internă. Totodată, acordarea creditelor peste hotare limitează posibilităţile băncilor autohtone de a urmări bunurile gajate de către nerezident prin care se asigură rambursarea creditelor respective, fapt care demotivează băncile în efectuarea unor astfel de operaţiuni. Totodată, actualmente băncile licenţiate dispun de politici şi proceduri interne de management al riscului de credit care permit de a identifica, monitoriza şi evalua riscul de credit în funcţie de profilul de risc al băncii, în scopul menţinerii permanente a unui mediu al riscului de credit adecvat şi controlat în modul corespunzător. Proiectul de lege stabileşte dreptul băncilor (rezidente şi nerezidente) de a introduce în/scoate din Republica Moldova, fără autorizarea BNM, numerar în monedă naţională, în sumă ce depăşeşte 100000 lei moldoveneşti, precum şi dreptul băncilor nerezidente de a introduce în/scoate din Republica Moldova, fără autorizarea BNM, numerar în valută străină (în prezent operaţiunile nominalizate necesită autorizarea BNM).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.