10
12 2013
813

Ion Prisăcaru: Acumularea eficientă a veniturilor preconizate la BPN presupune un salt calitativ în relaţia cu toţi contribuabilii

Chişinău, 09 decembrie 2013 – Şeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Ion Prisăcaru, a convocat astăzi o şedință ordinară de lucru, cu funcționarii publici cu funcţii de conducere din cadrul IFPS și IFS pe mun. Chișinău. În cadrul şedinţei, Şeful IFPS Ion Prisăcaru a menţionat importanţa instruirii şi ridicării nivelului de profesionalism al colaboratorilor SFS, inclusiv prin intermediul Centrului de Instruire al IFPS, şi a relevat, pe acest plan, existenţa anumitor neajunsuri. Pentru înlăturarea acestora, Ion Prisăcaru a indicat ca persoanele antrenate în procesul didactic, în calitate de experţi-moderatori, să cunoască mai bine competenţa şi valenţele celor instruiţi şi să adapteze orele de instruire la necesităţile practice ale SFS. Cursul de instruire „Standardele naţionale de contabilitate”, care va derula săptămâna viitoare, a specificat Şeful IFPS, trebuie să fie cât mai practic, iar moderatorii orelor de instruire trebuie să fie selectaţi din rândul profesioniştilor care, în afară de cunoştinţe teoretice, au şi abilităţi practice. De asemenea, Şeful IFPS Ion Prisăcaru a menţionat că a fost elaborată şi propusă pentru finalizare noua structură organizatorică a IFPS şi cea a IFS pe mun. Chişinău, menţionând aportul, în acest sens, al colaboratorilor IFPS, care au intervenit cu propuneri şi sugestii. Avem mai multe proiecte în stare avansată de elaborare, precum Contul curent, Factura electronică fiscală, a mai menţionat Şeful IFPS, pe care motiv este necesar un grad sporit de mobilizare pentru a duce lucrurile la bun sfârşit, or obiectivele autorităţii fiscale naţionale urmăresc atingerea unui salt calitativ în interacţiunea cu toţi contribuabilii. Şeful autorităţii fiscale naţionale a mai punctat necesitatea urgentării eforturilor de generalizare a entităţilor propuse pentru stimulare morală şi perfectarea listei celor mai oneşti contribuabili şi profesionişti contabili, în conformitate cu Regulamentul cu privire la stimularea morală (non-financiară) a contribuabililor oneşti. De asemenea, Ion Prisăcaru a solicitat subdiviziunilor responsabile din cadrul IFPS să urgenteze identificarea şi elaborarea de propuneri pentru perfecţionarea administrării fiscale, a sistemului de aplicare a sancţiunilor, argumentând prin multele soluţii identificate la şedinţele Consiliului consultativ, care trebuie să fie oficializate în cadrul unor iniţiative şi proiecte de legi. La subiectul acumulării eficiente de venituri la BPN, Ion Prisăcaru a indicat necesitatea ca şefii IFS teritoriale să cunoască în detalii situaţia din teritoriile administrate, atât pe ramurile economiei naţionale, cât şi cu referinţă la fiece contribuabil în parte. Pe finalul şedinţei, Ion Prisăcaru a jalonat priorităţile în activitatea curentă a instituţiei, şefii de subdiviziuni primind indicaţii concrete pe domeniile lor de responsabilitate. SFS având drept scop completarea cu succes a Bugetului de stat, şeful IFPS a dispus depunerea de eforturi susţinute pentru atingerea acestui obiectiv, o atenţie deosebită urmând să fie acordată subdiviziunilor teritoriale cu anumite restanţe la acest capitol.

via www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.