02
04 2014
919

Veniturile reale ale moldovenilor au crescut cu peste 6% în 2013

În 2013, veniturile disponibile ale populaţiei au sporit, în termeni reali, cu 6,5% faţă de anul trecut, arată datele Biroului Naţional de Statistică. Deşi se atestă o reducere a contribuţiei plăţilor salariale în totalul veniturilor cu 1,1 p. p., acestea sunt în continuare principala sursă de venit, cu o pondere de peste 41% din total. Potrivit Biroului Naţional de Statistică, în anul trecut veniturile disponibile ale unei persoane au constituit, în medie, 1681 lei, fiind în creştere cu 11,4% faţă de anul precedent. În termeni reali însă, veniturile au înregistrat o creştere de doar 6,5%. Cea mai importantă sursă rămân câştigurile salariale, cu o pondere de 41,6%. Totodată, activităţile pe cont propriu asigură 16% din venituri, preponderente fiind activităţile individuale agricole, cu o pondere de peste 9%. În acelaşi timăp, câştigurile obţinute din activitatea individuală non-agricolă au contribuit la formarea veniturilor populaţiei în proporţie de aproape 7%. O altă sursă de venit sunt prestaţiile sociale, contribuţia cărora a sporit cu 0,7 p. p. faţă de anul precedent, în special din contul pensiilor. În medie, acestea constituie a cincea parte din veniturile medii lunare ale populaţiei. Ca şi în anii precedenţi, remitenţele rămân o sursă semnificativă pentru bugetul gospodăriilor. În medie, acestea reprezintă 17,3% din total venituri, cu 1,3 p. p. mai mult faţă de 2012. Cea mai dependentă de transferurile din străinătate este populaţia rurală. Pentru această categorie, ponderea transferurilor în venituri este de două ori mai mare decât în cazul populaţiei din mediul urban.

via eco.md/

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.