10
02 2015
4344

Care sunt pașii în contabilitate, în cazul cînd are loc un incendiu cu distrugerea mărfii?

Primul pas. Conform prevederilor Legii contabilității nr.113 din 27.04.2007 (art. 24) și Regulamentului privind inventarierea, aprobat prin Ordinul Ministerului Finantelor nr. 60 din 29.05.2012 (p. 3, alin. 7), entitatea trebuie să efectuează inventarierea bunurilor materiale, în caz de incediu. Al doilea pas. Conform prevederilor p. 79 din acest Regulament, rezultatele inventarierii vor fi înregistrate atît în evidenţa tehnico-operativă, cît şi în contabilitate, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data luării deciziei privind rezultatele inventarierii. Decizia definitivă o ia conducătorul entităţii în baza propunerilor prezentate de catre comisie. Lipsurile de bunuri, care depăşesc normele perisabilităţii naturale, precum şi prejudiciul cauzat prin deteriorarea lor, se recuperează de către persoanele vinovate. Sumele lipsurilor şi pierderilor peste limitele normelor perisabilităţii naturale şi pierderile din deteriorarea bunurilor constatate cu ocazia inventarierii, se recuperează de către persoane vinovate în conformitate cu prevederile Codului muncii. Al treilea pas. În contabilitate pierderile de mărfuri se înregistrează: 1) ca majorare concomitentă a cheltuielilor curente (Dt 714.4) şi diminuare a activelor curente (Ct 217). Recuperarea de către persoanele vinovate se înregistrează concomitent ca majorare a creanţelor (Dt 226.2 sau 234.2) şi veniturilor curente (Ct 612.3); 2) In cazul cînd mărfurile au fost asigurate, se înregistrează ca majorare concomitentă a cheltuielilor exceptionale (Dt 723) şi diminuare a activelor curente (Ct 217). Recuperarea de către compania de asigurări se înregistrează concomitent ca majorare a numerarului (Dt 242) sau a creantelor (Dt 233) şi veniturilor exeptionale (Ct 623); 3) În cazul cînd nu sînt stabilite persoanele vinovate, lipsurile care depăşesc normele perisabilităţii naturale şi/sau pierderile cauzate in rezultatul incediului se trec la cheltuielile perioadei (Dt 714.4). Aici trebuie de menționat că, conform prevederilor art. 97 alin. 4 din Codul fiscal, se restabileste T.V.A., dacă a fost trecută în cont la procurarea mărfurilor, și conform prevederilor art. 24 din Codul fiscal, cheltuielile se constată in scopuri fiscale ca nedeductibile.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.