29
05 2013
1932

Care este termenul de prezentare a dării de seamă şi de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare pentru situaţiile în care subiectul impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare, a căror impozitare se realizează reieşind din valoarea estimată, dobîndeşte bunuri imobiliare după data de 01 iulie al anului gestionar?

Dacă subiecţii impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare, a căror impozitare se realizează reieşind din valoarea estimată, dobîndesc bunuri imobiliare în a doua jumătate a anului de gestiune, aceştia, în temeiul art. 2811 alin. (1) al Codului fiscal, vor prezenta calculul impozitului pe bunurile imobiliare pentru aceste bunuri nu mai tîrziu de 31 martie al perioadei fiscale următoare celei de gestiune. În acelaşi termen, potrivit art. 282 alin. (4) al Codului fiscal, se achită şi impozitul pe bunurile imobiliare pentru aceste obiecte.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.