17
11 2011
2503

SITUAŢIE DE CAZ: Un agent economic în luna curentă a fost supus controlului fiscal la faţa locului, prin metoda verificării operative de către organul fiscal.

În rezultatul controlului s-a depistat încălcarea prevederilor art. 2931 alin. (7) din Codul contravenţional, şi anume, a fost depistată lipsa la vedere a informaţiei prin care se atenţionează consumatorul despre obligativitatea de a prezenta bonul de casă la examinarea eventualelor reclamaţii. Ca urmare acestui fapt, de către colaboratorii fiscali a fost întocmit procesul-verbal cu privire la contravenţie, prin care agentului economic i s-a aplicat amendă în mărime de 75 unităţi convenţionale. Contribuabilul, nefiind de acord cu amenda aplicată, intenţionează să conteste procesul-verbal cu privire la contravenţie întocmit în rezultatul controlului fiscal. Care sunt drepturile contribuabilului în cazul dat şi care este modalitatea de contestare a procesului-verbal cu privire la contravenţie? În conformitate cu prevederile art. 2931 alin. (7) din Codul contravenţional, lipsa la vedere a informaţiei, prin care se atenţionează consumatorul despre obligativitatea de a prezenta bonul de casă la examinarea eventualelor reclamaţii, se sancţionează cu amendă de 75 de unităţi convenţionale2 aplicată persoanei cu funcţie de răspundere. Potrivit prevederilor art. 448 alin. (1) din Codul contravenţional, în decursul а 15 zile de la data aducerii la cunoştinţă a faptului încheierii procesului-verbal cu privire la contravenţie, contravenientul, victima sau reprezentantul acestora, procurorul sunt în drept să-l conteste în instanţa de judecată în a cărei rază teritorială activează autoritatea, din care face parte agentul constatator. Totodată, în conformitate cu art. 448 alin. (2) din Codul contravenţional, contestaţia împotriva procesului-verbal cu privire la contravenţie se depune la autoritatea din care face parte agentul constatator (în cazul dat la organul fiscal). În cel mult 3 zile de la data depunerii contestaţiei, agentul constatator va expedia în instanţă contestaţia şi dosarul cauzei contravenţionale. De asemenea, este necesar de menţionat că, conform prevederilor art. 448 alin. (3) din Codul contravenţional, contestaţia înaintată suspendă executarea sancţiunii contravenţionale aplicate. Astfel, în cazul în care agentul economic va contesta amenda aplicată prin procesul-verbal cu privire la contravenţie în modul stabilit, acesta nu este obligat să achite amenda, pînă cînd instanţa de judecată se va pronunţa pe marginea contestaţiei ___________________________________________________________________________ 1 Potrivit prevederilor art. 34 alin. (1) şi (2) din Codul contravenţional, o unitate convenţională este egală cu 20 de lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.