Новости

Depozitarea temporară a mărfurilor: ce prevăd normele tehnice

 

Depozitarea temporară a mărfurilor înseamnă supravegherea acestora în spații autorizate sau în locații desemnate sau aprobate de Serviciul Vamal. Normele tehnice privind depozitarea temporară a mărfurilor, aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 157-O din 26 aprilie 2024, au fost publicat în Monitorul Oficial din 10 mai curent. Normele stabilesc procedurile aplicabile la autorizarea exploatării spațiilor pentru depozitare temporară pe teritoriul vamal al Republicii Moldova și procedura utilizării declarației de depozitare temporară.

 

Este important de menționat faptul că aceste norme tehnice se vor aplica provizoriu până când sistemele electronice necesare pentru aplicarea Codului vamal vor fi complet operaționale!

 

Astfel, solicitantul va depune Cererea pentru autorizarea exploatării spațiilor de depozitare temporară la subdiviziunea competentă a Aparatului central pe suport de hârtie.

 

Funcționarul vamal va verifica întrunirea condițiilor în termen de 20 de zile de la data depunderii cererii, iar în cazul stabilirii lipsei unor informații, va solicita operatorului economic să furnizeze informațiile sau documentele neceare într-un  termen ce nu va depăși încă 20 de zile. Totodată, în termen de 10 zile de la data acceptării cererii, funcționarul vamal desemnat pentru examinare din cadrul biroului vamal în raza de competență a căruia se află spațiul / locul care se autorizează, solicitantul sau reprezentantul acestuia și funcționarul vamal desemnat din cadrul subdiviziunii competente a Aparatului Central, se deplasează pentru examinarea fizică a spațiilor în cauză. Dacă în urma efectuării verificării se constată că sunt îndeplinite toate condițiile se eliberează Autorizația.

 

Solicitantul, în termen de 10 zile de la data obținerii deciziei favorabile va marca intrările și ieșirile din depozit temporar cu inscripția ”DEPOZIT TEMPORAR – SUPRAVEGHERE VAMALĂ”

 

Dacă solicitantul are mai multe spații de depozitare aflate în raze de competență a mai multor birouri vamale, se va desemna câte un birou vamal de supraveghere pentru fiecare spațiu de depozitare.

 

Normele descriu și modul de prezentare a declarațiilor de depozitare temporară. Declarația trebuie să includă toate datele referitoare la mărfuri și detaliile despre spații de depozitare temporară pentru a permite biroului/postului vamal să supravegheze mărfurile în timpuș depozitării temporare.

 

Mutarea mărfurilor între diferite spații de depozitare temporară, în cadrul aceleiași autorizații de depozitare temporară se aprobă de către subdiviziunea competentă a Serviciului Vamal, după coordonarea cu biroul vamal de supraveghere.

 

Ordinul privind  Normele tehnice privind depozitarea temporară a mărfurilor a intrat în vigoare la data publicării.

 

Mai multe despre regimul de depozitare temporară în acest articol, precum și în video.

author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

300 просмотры

Дата публикации:

14 Май /2024 08:00

Catalogul tematic

товарно-сопроводительное уведомление | Налоговые новости

Ключевые слова

norme tehnice | marfă | depozitare

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon