Новости

Stagiile plătite în sectorul public: extinderea sferei de aplicare

Stagiile de practică plătite în sectorul public vor putea fi desfășurate și în cadrul autorităților administrative autonome. Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea Legii nr. 123/2023 cu privire la stagii plătite în serviciul public, pentru a spori atractivitatea serviciului public.

 

Astfel, proiectul prevede că, pe lângă Secretariatul Parlamentului, Aparatul Președintelui RM, Cancelaria de Stat, ministerele și autoritățile administrative din subordinea acestora și autoritățile administrative centrale subordonate Guvernului, stagiile plătite să poată fi efectuate și la autoritățile administrative autonome, cum ar fi: Banca Națională a Moldovei, Biroul Național de Statistică, Centrul Național Anticorupție, Agenția Națională de Reglementare în Energetică etc.

 

Totodată, legea va reglementa și activitatea stagiarilor în cadrul programelor de stagii plătite din surse externe planificate și desfășurate în colaborare cu partenerii de dezvoltare. În cazul în care stagiarii care au finalizat un program de stagii plătite din surse externe planificate și desfășurate în colaborare cu partenerii de dezvoltare și nu dispun de un stagiu complet de 480 de ore, vor putea solicita completarea perioadei de stagiu, în cadrul autorității-gazdă în care și-a desfășurat programul de stagiu plătit din surse externe, până la acumularea celor 480 de ore, în termen de 12 luni consecutive din momentul finalizării programului de stagii plătite din surse externe.

 

În același timp, tinerii vor putea fi incluși în corpul de rezervă al stagiarilor și vor fi luați în considerare pentru posturile vacante din cadrul autorităților publice. Amintim, în contextul instituirii corpului de rezervă al stagiarilor, pe o perioadă de 12 luni de la eliberarea certificatului de stagiu, stagiarii din corpul de rezervă pot fi numiți în funcția publică cu condiția finalizării un stagiu complet şi acordării calificativul de evaluare „foarte bine”, în cadrul autorității-gazdă, precum și în cadrul altor autorități publice centrale. În acest fel, se oferă oportunitate stagiarilor cu performanțe excelente, care, din diverse motive, nu sunt imediat numiți în funcții publice, să rămână într-o poziție de a fi luați în considerare pentru eventuale numiri ulterioare.

 

De asemenea, se propune diminuarea numărului de ore de la 720 la 480, cee ace va contribui la reducerea timpului necesar pentru formarea și adaptarea stagiarilor, facilitând astfel integrarea mai rapidă a tinerilor specialiști în activitatea autorității publice.

 

Precizăm, recrutarea și selecția stagiarilor se organizează de două ori pe an, în lunile mai-iunie și octombrie-noiembrie. Pentru următoarea ediție de stagiu din mai-iunie curent sunt planificate 150 de locuri.

author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Правительство Республики Молдова | Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

360 просмотры

Дата публикации:

10 Апрель /2024 11:27

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

autoritate publica | stagiere

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon