Вопросы и ответы

Venitul obținut din neachitarea datoriei agentului economic constituie obiect al impunerii pentru contribuabilii subiecți ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (SIMM)?

Conform  art.18 lit. j) din Codul fiscal, în venitul brut se include venitul rezultat din neachitarea datoriei de către agentul economic, cu excepția cazurilor când formarea acestei datorii este o urmare a insolvabilității contribuabilului.  Concomitent, în conformitate cu prevederile art. 542 alin. (1) și alin. (3) din Cod, obiect al impunerii este venitul determinat conform contabilității financiare, obținut în perioada fiscală de declarare cu excepția veniturilor prevăzute la art. 20 din CF.

Totodată, potrivit prevederilor SNC „Prezentarea Situațiilor Financiare”, aprobat prin Ordinul MF nr. 118/2013, venituri reprezintă creșteri ale beneficiilor economice înregistrate în cursul perioadei de gestiune, sub forma intrărilor de active sau majorării valorii acestora sau a diminuării datoriilor care au drept rezultat creșteri ale capitalului propriu, cu excepția celor legate de contribuțiile proprietarilor.

 

Concomitent, pct.39 din SNC "Capital propriu și datorii" stabilește că decontarea datoriilor se efectuează:

  1) la renunţarea creditorului la drepturile sale;

  2) la privarea creditorului de drepturile sale, inclusiv la expirarea termenului de prescripţie a datoriilor;

  3) în alte cazuri prevăzute de legislaţie.

  

 Decontarea datoriilor se contabilizează ca diminuare a datoriilor şi majorare a veniturilor curente. De asemenea, potrivit ,,Planului general de conturi contabile”, aprobat prin Ordinul MF nr. 119/2013, veniturile curente ale entității care cuprind veniturile din activitatea operaţională şi veniturile din alte activități se reflectată la clasa a 6 „Venituri”.

    

Astfel, obiect al impunerii pentru agenții economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (SIMM) reprezintă venitul determinat conform contabilității financiare, cu excepția veniturilor prevăzute la art.20 din Codul fiscal. Respectiv, venitul obținut din neachitarea datoriei constituie obiect al impunerii pentru agenții economici respectivi.

author icon

Виктория Черлинка

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

775 просмотры

Дата публикации:

27 Февраль /2024 14:05

Catalogul tematic

Налоговые новости

Ключевые слова

întreprinderi | Contribuabilii | venit | agent economic

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon