Новости

A fost lansat Programul de Susținere a Antreprenoriatului Feminin

A fost lansat Programul de Susținere a Antreprenoriatului Feminin, finanțat de Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană. Acesta, oferă sprijin financiar și asistență tehnică femeilor antreprenoare și are scopul de a încuraja creșterea și durabilitatea afacerilor acestora.


În cadrul Programului de susținere a Antreprenoriatului Feminin se prevede acordarea de suport financiar nerambursabil, cu o valoare de până la 200.000 lei, destinate antreprenoarelor aflate la început de drum. De asemenea, se prevede acordarea de suport financiar nerambursabil de până la 600.000 lei, destinate întreprinderilor în dezvoltare.Programul prevede totodată, asistență tehnică specializată pentru susținerea și îndrumarea femeilor cu afaceri în dezvoltare, oferindu-le acces la resurse și expertiză care să le ajute să-și valorifice potențialul, și să depășească obstacolele întâmpinate pe parcursul activităților.

 

Conform Hotărârii de Guvern nr.809/2023 cu privire la aprobarea Programului de susținere a antreprenoriatului feminin, beneficiarele suportului financiar nerambursabil alocat în cadrul Programului sunt doar întreprinderile micro, mici și mijlocii, înregistrate în Republica Moldova, definite în conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr.179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

1) întreprindere în care femeia este fondatoare, în cazul întreprinderii cu statut de persoană fizică, sau membră în cazul întreprinderii cu statut de persoană juridică, în care deține o cotă parte de cel puțin 51% (inclusiv, cumulativ cu alte femei membre);

2) este administrată de femei;

3) are capital social integral privat;

4) dispune, după caz, de acte permisive necesare pentru desfășurarea activității;

5) nu are datorii la bugetul public național;

6) nu se află în reorganizare, procedură de lichidare, executare silită, procedură de insolvabilitate sau suspendare temporară a activității;

7) nu sunt afiliate într-un grup de întreprinderi al cărui număr de angajați și venituri din vânzări sau active totale deținute cumulativ depășesc criteriile întreprinderilor nici și mijlocii definite în conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 179/2016.

 

 

Aplicarea la suport financiar nerambursabil se realizează din numele persoanei fizice sau a persoanei juridice prin depunerea online a Formularului de aplicare și a setului de acte corespunzător.

 


Pentru informații detaliate despre condițiile și procedura de aplicare
la Program accesați aici.

 

 

Programul este implementat de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA).

 

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

409 просмотры

Дата публикации:

19 Март /2024 08:00

Catalogul tematic

Налоговые новости

Ключевые слова

femei in afaceri | sustinerea producatorului autohton | program de granturi

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon