Новости

Achitarea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală cu reduceri

Persoanele care se asigură în mod individual mai au la dispoziție două săptămâni pentru a achita cu facilități prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM) în sumă fixă pentru anul 2023.

 

Astfel, până pe 31 martie inclusiv, cetățenii care sunt obligați să achite prima de asigurare în sumă fixă achită de la 1014 lei până la 4056 lei, în funcție de categoria din care fac parte:

  • 1014 lei - proprietarii de teren cu destinație agricolă;
  • 1622 lei – persoanele fizice care desfășoară activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul, cu excepția comerțului cu mărfuri supuse accizelor;
  • 2028 lei – fondatorii de întreprindere individuală, deținătorii de patentă, arendașii, arendatorii, persoanele fizice care desfășoară activități în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal, cetățenii străini cu drept de ședere provizorie sau permanentă în Republica Moldova, alți cetățeni care nu sunt angajați și nici asigurați de Guvern.
  • 4056 lei – persoanele neangajate care exercită profesia de mediator, notar, avocat, executor judecătoresc, expert judiciar, interpret, traducător și administrator autorizat, care au obținut atestat, licență sau autorizație în modul stabilit de lege, persoanele care exercită independent profesia de medic de familie.

 

Valoarea integrală a primei de asigurare în sumă fixă pentru anul 2023 este de 12 636 de lei. Această sumă va fi achitată doar de cei care nu se vor asigura în mod individual în termenul stabilit de legislație – până pe 31 martie.

 

Prima în sumă fixă poate fi achitată prin intermediul Serviciului guvernamental de plăţi electronice MPay, băncile comerciale sau la ghişeele oficiilor poştale. În cazul plăţii prin Mpay, nu e nevoie ca dovada achitării să fie prezentată Serviciului teritorial de relaţii cu beneficiarii al CNAM.

 

Statutul de persoană asigurată în mod individual este acordat de CNAM din data achitării primei AOAM în sumă fixă şi este valabil până pe 31 decembrie 2023.

 

După 31 martie, cetățenii care nu se vor asigura în mod individual în termenul stabilit de legislație vor plăti prima de asigurare în mărime integrală (12 636 de lei), cu penalitate de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, iar statutul de asigurat va fi acordat după şapte zile din momentul achitării.

 

1017 просмотры

Дата публикации:

16 Март /2023 08:00

Catalogul tematic

Обязательное медицинское страхование | Новости

Ключевые слова

asigurare medicala

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon