Новости

Agențiile private de angajare vor coordona cu ANOFM proiectul contractului de intermediere a muncii

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) va publica lista agențiilor private care își desfășoară activitatea în domeniu, care vor fi selectate în conformitate cu prevederile legislației și în baza unor criterii stabilite. Proiectul revizuirii procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă, aprobate prin HG nr. 1276/2018, conține o serie de modificări ce vizează colaborarea ANOFM cu agențiile private de angajare.

 

Astfel, în listă vor fi incluse agențiile care vor corespunde următoarelor criterii:

 

 • dețin licență de activitate;
 • prezintă la ANOFM raportul de activitate privind plasarea lucrătorilor emigranți în străinătate;
 • în cadrul controlului de stat realizat de Inspectoratul de Stat al Muncii nu au fost semnalate încălcări ale prevederilor actelor normative.

 

La publicarea listei agențiilor private, care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației, ANOFM va mai ține cont de următoarele informații:

 

 • agenția privată deține licență pentru desfășurarea activității legate de intermediere și de plasare în câmpul muncii a cetățenilor RM în străinătate;
 • nu au fost înregistrate cazuri de suspendare, retragere a licenței;
 • încheie contracte de intermediere cu toți lucrătorii, asigură transparența termenilor și condițiilor de recrutare;
 • asigură informarea lucrătorului migrant;
 • nu sunt înregistrate petiții sau plângeri repetate în adresa agențiilor private privind respectarea legislației muncii și a actelor normative din domeniul muncii;
 • nu au fost depistate încălcări de către Inspectoratul de Stat al Muncii legate de plasarea în câmpul muncii a cetățenilor RM în străinătate;
 • prezintă sistematic ANOFM rapoartele informative și contractele individuale de muncă, prestări servicii sau contractele asimilate încheiate între lucrătorii emigranți și beneficiarii străini;
 • nu percepe taxe, onorarii sau alte plăți de la persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pentru realizarea activității de intermediere a muncii în străinătate;
 • respectă conduita etică, profesională și încetează colaborarea cu beneficiarul în privința căruia au fost sesizate repetat încălcări a drepturilor lucrătorilor emigranți;
 • intervine în soluționarea litigiilor sau a conflictelor de muncă în care este implicat lucrătorul emigrant și sesizează organele de ocrotire a normelor de drept și poartă răspundere pentru prejudiciile cauzate lucrătorului emigrant.

 

Lista publicată de ANOFM va fi destinată beneficiarilor serviciilor agențiilor private, în special lucrătorilor migranți, pentru a fi informații despre agențiile credibile.

 

În același timp, se propune excluderea obligativității agențiilor private de a prezenta la organul de licențiere actul permisiv/licența beneficiarului străin în cazurile în care acesta este angajator direct sau dacă în țara de destinație nu este reglementat un astfel de act permisiv. Totodată, se stabilește că angajații și specialiștii de recrutare care desfășoară activități de intermediere, precum și acțiuni/activități care au drept rezultat plasarea în câmpul muncii în străinătate a lucrătorului migrant, trebuie să dispun de diplomă de studii superioare de licență.

 

De asemenea, agențiile private vor coordona cu ANOFM proiectul contractului de intermediere a muncii.

 

author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Национальное агентство занятости населения

1173 просмотры

Дата публикации:

09 Март /2023 07:56

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

proiect hotarire guvern | angajarea personalului | ANOFM | contract de munca | intermediere

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon