Новости

Alte criterii de subvenționare din FNDAMR

Principiile politicii statului în domeniul subvenționării în agricultură și mediul rural și condițiile generale de eligibilitate pentru beneficiarii subvenționării vor fi reglementate de Legea cu privire la subvenționarea în agricultură și mediul rural, proiectul căreia a fost aprobat de Guvern în ședința din 22 februarie.

 

Documentul clasifică fermierii în următoarele categorii:

  • fermier micro – fermier care are cel mult 9 salariați și realizează o cifră anuală de afaceri de până la 18 mil. lei;
  • fermier mic – fermier care are cel mult 49 de salariați și realizează o cifră anuală de afaceri de până la 50 mil. lei;
  • fermier mijlociu – fermier care are cel mult 249 de salariați și realizează o cifră anuală de afaceri de până la 100 mil. lei;
  • fermier mare – fermier care depăşeşte cumulativ condițiile stabilite pentru fermierul mijlociu.

 

Totodată, pe lângă fermieri, subiecți ai subvenționării mai sunt persoanele juridice sau fizice care desfășoară activitate în mediul rural sau activitate agricolă, altele decât fermierul, unitatea administrativ-teritorială, grupul de acțiune locală și organizația din domeniul cercetării și inovării, precum și instituțiile de învățământ cu profiluri agroindustriale.

 

Conform proiectului, Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural se instituie în cadrul bugetului de stat în scopul dezvoltării agriculturii și mediului rural, iar volumul Fondului se aprobă prin legea anuală a bugetului de stat. FNDAMR se repartizează pentru următoarele forme de plați: în avans; post-investiție; investiții pe etape; directe și complementare.

 

În scopul gestionării eficiente a FNDAMR se propune elaborarea Sistemului Integrat de Administrare și Control (SIAC), care reprezintă un sistem informaţional automatizat destinat pentru gestionarea și monitorizarea intervențiilor și a beneficiarilor de subvenții din Fond și din mijloacele financiare provenite din partea partenerilor de dezvoltare. Acesta va reprezenta o bază de date electronică și un sistem de identificare a parcelelor agricole, precum și a animalelor, de identificare și înregistrare a drepturilor de plată, a cererilor de subvenționare, precum și un sistem unic de identificare a fiecărui agricultor care a depus cererea de subvenționare.

 

Cererile de subvenționare se depun de către solicitanți sau de reprezentanții acestora, în mod prioritar, în format electronic, sau la sediul Agenției de Intervenție și Plăți în Agricultură pe suport de hârtie, cu excepția cererilor de subvenționare a GAL în cadrul Programului LEADER. Proiectul prevede depunerea solicitărilor în cadrul apelului anunțat prin ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, ce va fi anunțat anual, începând cu luna ianuarie, dar nu mai târziu de luna aprilie. În cazul nevalorificării mijloacelor financiare distribuite pe măsuri, ministerul va anunța un nou apel.

 

Începând cu anul 2017, domeniul de subvenționare a agriculturii este reglementat de Legea nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural. Din cauza intervențiilor frecvente în vederea completării legislației cu noi forme de subvenționare, de îmbunătățire a condițiilor de acordare a sprijinului și a extinderii listei potențialilor beneficiari, se constată necesitatea aprobării unui nou cadru legal, care va reglementa doar normele generale, subiecții și formele de subvenționare în agricultură, în timp ce măsurile și condițiile de subvenționare vor fi stabilire prin acte normative aprobate de Guvern.

author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Правительство Республики Молдова | Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

738 просмотры

Дата публикации:

23 Февраль /2023 07:56

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

proiect hotarire guvern | mediul rural | fondul de subvenționare

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon