Аналитика и статистика

Sistemul bancar din RM: volumul operaţiunilor de casă în trimestrul I

Biroul Naţional de Statistică prezintă datele oferite de Bănca Națională a Moldovei, conform cărora în ianuarie-martie 2018 încasările în numerar pe sistemul bancar au însumat 24790 mil. lei, fiind în creștere cu 1,3% față de încasările din perioada respectivă a anului 2017. Majorări s-au înregistrat pentru următoarele tipuri de încasări: • de la comercializarea mărfurilor de consum, indiferent de canalul de desfacere – cu 4,8%; • alte încasări – cu 4,7%; • din impozite și taxe – cu 1,1%. Concomitent, reduceri au fost înregistrate pentru următoarele tipuri de încasări: • de la întreprinderile care prestează servicii de transport – cu 15,4%; • din plățile pentru chirie și servicii comunale – cu 13,0%; • de la vânzarea valutei străine persoanelor fizice – cu 9,3%; • de la întreprinderile care prestează alte servicii – cu 19,2%. În numerar au fost eliberate mijloace bănești în sumă de 24198 mil. lei, depășind cu 2,6% eliberările efectuate în ianuarie-martie 2017. Majorări s-au înregistrat pentru următoarele tipuri de eliberări: • plățile pentru alte scopuri – cu 10,2%; • pentru achiziționarea produselor agricole – cu 7,2%; • pentru salarii, burse, plăți sociale, plata pensiilor, indemnizațiilor și despăgubirilor de asigurare – cu 4,0%; • plățile din conturile curente și din conturile de depozit ale persoanelor fizice (nete) – cu 2,2%. Reduceri au fost înregistrate pentru cumpărarea valutei străine de la persoanele fizice – cu 6,2%.


via | www.statistica.md

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Национальное бюро статистики РМ

2202 просмотры

Дата публикации:

15 Май /2018 13:46

Тематика:

Новости

Ключевые слова

BNS | statistica | sistem bancar | numerar | valuta | plată | indemnizatie | salarii

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon