Новости

Aplicarea automată a TVA de 8% în cazul înregistrării produsului farmaceutic în Nomenclatorul de stat al medicamentelor

În Parlament, în calitate de inițiativă legislativă, este înregistrat un proiect de lege care are drept scop îmbunătățirea climatului mediului de afaceri în sensul eliminării unor inechități cu privire la aplicarea de TVA la medicamentele înregistrate în Nomenclatorul de stat al medicamentelor (fiind calificate drept medicamente) și a medicamentelor care nu sunt înregistrate, în anumite condiții, în Nomenclator, însă sunt autorizate pentru import de către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (Agenție).

 

Astfel, în condițiile aprobării proiectului în redacția propusă, la art. 96 lit. b) liniuța a doua din Codul fiscal va fi expusă în redacție nouă și va prevedea cota TVA 8% la medicamentele înregistrate în Nomenclatorul de stat al medicamentelor și/sau autorizate către import de Agenția Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, indiferent de pozitia tarifară atribuită; la alcoolul etilic nedenaturat de la poziţiile tarifare 220710000 şi 220890910, destinat producerii farmaceutice şi utilizării în medicină, în limita volumului contingentului anual stabilit de Guvern, importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi medicamentele preparate în farmacii conform prescripţiilor magistrale, cu conţinut de ingrediente (substanţe medicamentoase) autorizate.

 

Astfel, odată cu intrarea în vigoare a modificărilor propuse la CF, în cazul aprecierii produsului farmaceutic de către Agenție și înregistrării în Nomenclatorul de stat va avea loc aplicarea automată a TVA de 8%. Aceiași prevedere se va referi și la medicamentele care momentan nu sunt înregistrate în Nomenclatorul de stat, însă a fost autorizat importul acestora de către Agenție.

 

Autorul inițiativei afirmă că un alt obiectiv urmărit prin promovarea proiectului este asigurarea accesului pe piața farmaceutică a mai multor medicamente, dispărute în ultimii ani din farmaciile din țară. Prin eliminarea barierelor, uneori birocratice, agenții economici importatori de medicamente și produse farmaceutice, vor putea efectua procedura de devamare și punere pe piață a medicamentelor în termeni mai restrânși. Totodată, stabilirea TVA de 8% pentru medicamente, indiferent de poziția tarifară, va contribui la stabilizarea și micșorarea prețurilor la medicamente și produse farmaceutice, vândute cu amănuntul.

 

O altă propunere prevăzută în proiect ține de modificarea lit. z1) al art. 28 din Legea nr.1380/1997 cu privire la tariful vamal, conform căreia vor fi scutite de taxa vamală medicamentele înregistrate în Nomenclatorul de stat al medicamentelor și/sau autorizate către import de Agenție, indiferent de pozitia tarifară atribuită, materia primă medicamentoasă, materialele, articolele, ambalajul primar şi secundar utilizate la prepararea şi producerea medicamentelor, autorizate de Agenție, cu excepția alcoolului etilic, mijloacelor cosmetice, conform listei aprobate de Guvern.

 

Se propune ca noile prevederi să intre în vigoare la data publicării în MO.

Tatiana Smeșnaia

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

658 просмотры

Дата публикации:

05 Апрель /2023 09:18

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

medicamente | cota TVA | modificari legislative | Codul fiscal

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon