Новости

Aplicarea facilităților fiscale și vamale la importul mijloacelor de transport de către persoanele cu dizabilități ale aparatului locomotor

Având în vedere multiplele întrebări adresate publicației noastre cu referire la facilitățile fiscale și vamale oferite la importul unui automobil de către persoanele cu dizabilități, reiterăm prevederile legislației în vigoare, precum și modificările ce vor fi puse în aplicare în anul curent.

 

Astfel, norma legală, conform căreia persoanele cu dizabilități locomotorii severe au obținut dreptul de a alege, la cerere, în schimbul compensației pentru serviciile de transport, achitate din bugetul de stat, dreptul de a importa, cu scutire de drepturi la import, un mijloc de transport clasificat la poziția tarifară 8703, indiferent de termenul de exploatare, conform prevederilor Codului vamal, ale Codului fiscal și ale Legii cu privire la tariful vamal a fost inclusă în Legea nr. 60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități în anul 2016 (Legea nr.146/2016).

 

Menționăm, initial acest drept era acordat persoanelor vizate o data la 7 ani și doar în cazul importului automobilului reutilat în mod corespunzător, acordat cu titlu gratuit (donație), destinat transportului persoanelor cu dizabilități ale aparatului locomotor. 

 

Ulterior prevederea a fost modificată și la momentul de față redacția în vigoare a art. 49 alin.(3) din Legea nr.60/2012 stabilește că, persoanele cu dizabilități ale aparatului locomotor pot alege, la cerere, în schimbul compensației prevăzute la alin. (2), dreptul de a importa, o dată la 5 ani, cu scutire de drepturi de import, un mijloc de transport destinat transportării lor, clasificat la poziția tarifară 8703 (cu capacitatea cilindrică a motorului de pînă la 2500 cm3 inclusiv), indiferent de termenul de exploatare, conform prevederilor Codului vamal, ale Codului fiscal și ale Legii nr. 1380/1997 cu privire la tariful vamal.

 

Același articol indică expres că se permite conducerea acestor mijloacel de transport doar de către persoanele cu dizabilități ale aparatului locomotor sau de către persoanele abilitate cu atribuții de însoțire/îngrijire a acestora, în condițiile stabilite de Guvern. Conducerea mijloacelor de transport destinate transportării persoanelor cu dizabilități de către alte persoane decât cele menționate mai sus și fără respectarea condițiilor stabilite de Guvern, pe perioada aflării acestora în posesia și folosința persoanelor cu dizabilități ale aparatului locomotor, se sancționează conform legislației în vigoare. Prevederea se conține și în HG nr.474/2016.

 

Aici menționăm că, pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative enumerate supra, Executivul a aprobat, prin HG nr.474/2016 Regulamentul cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale şi vamale la importul mijloacelor de transport cu destinație specială. Acesta, în pct.17, prevede lista actelor ce urmează a fi prezentate la organul vamal de persoana cu dizabilităţi locomotorii sau reprezentantul acesteia pentru a beneficia de facilitățile acordate.

 

Regulamentul stabilește expres că, în cazul neprezentării documentelor specificate la momentul depunerii declaraţiei vamale de import al mijlocului de transport, de către persoanele vizate vor fi achitate drepturile de import în modul stabilit de legislaţia în vigoare, iar restituirea ulterioară a sumelor de drepturi de import încasate de către organul vamal nu se efectuează.

 

După finalizarea formalităţilor de import, organul vamal va permite acordarea liberului de vamă prin eliberarea gratuită a formularului tipizat TV-25. Înmatricularea de stat a mijloacelor de transport destinate pentru transportarea persoanelor cu dizabilități ale aparatului locomotor se realizează pe numele beneficiarului – persoanei cu dizabilitate a aparatului locomotor, de către Agenția Servicii Publice, cu eliberarea certificatului de înmatriculare şi a plăcilor de înmatriculare pentru mijloacele de transport respective, ca urmare a eliberării de către organul vamal a formularului tipizat TV-25.

 

Totodată, după beneficierea de facilităţilor şi înmatricularea mijlocului de transport, persoana este obligată să prezinte, în termen de până la 3 zile lucrătoare, la structura teritorială de asistenţă socială de la locul de trai copia de pe certificatul de înmatriculare a mijlocului de transport, care se anexează la dosarul beneficiarului, în baza căreia va fi stopată plata compensaţiilor pentru cheltuielile de transport, în funcţie de periodicitatea achitării acestora, din luna, trimestrul, semestrul, anul următor celui care a beneficiat de scutirea de drepturi de import a unui mijloc de transport, până la expirarea termenului specificat la art.49 din Legea nr.60/2012 (la momentul de față – 5 ani).

 

Potrivit prevederilor Codului vamal, beneficiarii facilităților și persoanele terțe nu vor putea comercializa, transmite în locațiune, uzufruct, leasing operațional sau financiar mijloacele de transport importate. În cazul în care aceste prevederi nu se vor respecta, cuantumul drepturilor de import se vor calcula și achita de către beneficiar sau de către persoana terță, în funcție de cine a plasat aceste mijloace de transport sub regimul de import, din valoarea în vamă a mijloacelor de transport și/sau din capacitatea cilindrică a motorului la data importului.

 

Prin derogare de la aceste prevederi, după expirarea termenului de 5 ani de la data beneficierii de scutirea de drepturi de import, beneficiarilor din rândul persoanelor cu dizabilități ale aparatului locomotor li se va permite comercializarea mijloacelor de transport.

 

Totodată, menționăm că, prin Legea nr.356/2022 (politica fiscală și vamală pe anul 2023), în prevederile ce reglementează scutirile de taxe la importul automobilelor de către persoanele cu dizabilități locomotorii este reintrodusă sintagma „reutilate corespunzător” (atât în alin.13 art.27727, cu care este suplinit Codul Vamal și care va intra în vigoare la 1 iulie 2023, cât și în alin.14 pct.1) din art.124 din Codul fiscal).

Tatiana Smeșnaia

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

1101 просмотры

Дата публикации:

16 Февраль /2023 07:59

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

persoane cu dizabilitati | importul autoturismelor | facilități fiscale și vamale

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon