Новости

Asigurarea cu bilete de tratament sanatorial a unor categorii de populație: schimbul de informații între instituțiile responsabile

Biletele de tratament sanatorial se vor acorda veteranilor, în centrele de reabilitare ale Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi în alte instituţii de acest tip, în baza informațiilor puse la dispoziție în regim real, de minister și Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect). Biletele de tratament se procură conform legislaţiei cu privire la achizițiile publice, potrivit specializării staţiunilor balneosanatoriale şi a altor instituţii de profil, ținând cont de indicațiile medicale pentru tratament.

În cadrul recentei ședințe a secretarilor generali a fost examinat un proiect de hotărâre de Guvern pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului (asigurarea cu bilete de tratament sanatorial a unor categorii de populație).

Proiectul prevede, în primul rând, asigurarea schimbului de informații în regim real, între CNAS, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect). De asemenea, va fi operaționalizat schimbul de date între casele teritoriale de asigurări sociale (în cazul în care beneficiarul își schimbă domiciliul/locul de trai).

La moment, Regulamentul privind condițiile, modul de asigurare, evidență și distribuire a biletelor de tratament sanatorial acordate veteranilor prevede că în cazul în care persoanele care stau în rând, refuză primirea biletului din următoarele motive: îmbolnăvire, contraindicaţii medicale sau decesul rudelor, solicitantul poate beneficia de bilet la o nouă adresare, în caz contrar, rândul nu i se păstrează. Proiectul prevede completarea listei respective cu următoarele situații: aflarea la tratament peste hotare; îngrijirea/întreținerea unui copil minor; îngrijirea unei persoane bolnave, cu dizabilități, care necesită ajutor permanent din partea altei persoane. Astfel, în cazul documentării de persoana responsabilă și adus la cunoștință, în scris, conducătorului subdiviziunii împuternicite pentru repartizarea biletelor, solicitantul va putea beneficia de bilet la o nouă adresare, în cazul refuzului biletului din motivele menționate.

Proiectul conține modificări și la Regulamentul cu privire la prestațiile în sistemul public de asigurări sociale pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă a asiguraților prin tratament balneosanatorial. Acesta va stipula că biletele neutilizate în termen de către entitățile în care nu există organizație sindicală primară, rămase la CNAS la sfârșitul fiecărui trimestru, pe fiecare instituție prestatoare de servicii balneosanatoriale cu care au fost încheiate contracte, se transmit Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, în baza actului de primire-predare, întocmit între părți, prin factură. Biletele vor fi distribuite ulterior unităților economice prin intermediul organelor sindicale.

De asemenea, se propune completarea Regulamentului cu anexa care stabilește modelul Declarației pe proprie răspundere, iar persoana asigurată, căreia i se eliberează biletul, va semna această Declarație pe propria răspundere.

Proiectul mai prevede arondarea beneficiarilor biletelor de tratament domiciliați în localitățile din stânga Nistrului la casele teritoriale de asigurări sociale. Pentru a beneficia de bilet de tratament sanatorial, cetăţenii Republicii Moldova, domiciliaţi în localităţile din stânga Nistrului, depun o cerere pentru a fi luați la evidenţă la casele teritoriale de asigurări sociale, după cum urmează: la CTAS Rezina – persoanele din raioanele Rîbniţa şi Camenca; la CTAS Dubăsari – persoanele din raioanele Dubăsari şi Grigoriopol; la CTAS Anenii Noi – persoanele din municipiile Tiraspol şi Bender;  la CTAS Căuşeni – persoanele din raionul Slobozia.

Proiectul mai prevede descrierea formulei de calcul pentru compensația bănească acordată în locul biletelor de tratament sanatorial nefolosite doi ani consecutiv de către persoanele cu dizabilități de pe urma războiului. Mărimea compensaţiei respective se calculează, reieşind din preţul mediu al unui bilet estimat ca produsul dintre costul mediu al biletelor achiziționate în fiecare din doi ani calendaristici precedenţi anului de gestiune, pentru care urmează să fie achitată compensaţia și se stabilește anual, prin ordin intern, de către Casa Națională de Asigurări Sociale.

author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

390 просмотры

Дата публикации:

02 Май /2024 08:00

Catalogul tematic

Обязательное медицинское страхование | Налоговые новости

Ключевые слова

schimb de informatii | sanatoriu | tratament

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon