Государственные закупки

Autoritățile contractante vor utiliza doar formularele tipizate modificare

Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștința autorităților contractante că, începând cu data de 1 martie 2023, autoritatea va procesa doar documentele prezentate și completate în conformitate cu modelele de formulare tipizate modificate.

 

Formularele ajustate pot fi consultate și descărcate în continuare:

 

Decizie de atribuire a contractului de achiziții publice / acordului cadru / de anulare a procedurii de atribuire

 

Dare de seamă privind atribuirea contractului de achiziții publice / acordului cadru / de anulare a procedurii de atribuire

 

Anunțul de atribuire

 

Acordul adițional

 

Anunț de modificare a contractului de achiziții publice /acordului-cadru  

 

Decizie de modificare a contractului de achiziții publice/acordului-cadru

 

Dare de seamă de modificare a contractului de achiziții publice /acordului-cadru.

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

1552 просмотры

Дата публикации:

24 Февраль /2023 09:50

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

Agenția Achiziții Publice | modificări și completari | formular tipizat | Государственные закупки

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon