Новости

Autorizarea procedurilor simplificate în cadrul regimului de tranzit

Serviciul Vamal propune pentru consultări publice proiectul Ordinului cu privire la aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea utilizării procedurilor simplificate în cadrul regimului de tranzit. Normele determină procedura de depunere a cererii pentru acordarea autorizațiilor de simplificări în tranzit, prevăzute la art.297, art.298 alin.1 lit.a)-c) din Cod vamal și anume:

1) autorizația de expeditor agreat;
2) autorizația de destinatar agreat;
3) autorizația de destinatar agreat în sensul TIR;
4) autorizația utilizării unor sigilii speciale. 

Procedura de autorizare a simplificărilor în tranzit se efectuează prin Sistemul Informațional de Decizii Vamale gestionat de Serviciul Vamal ( SIDV). Pentru utilizarea procedurilor simplificate în tranzit, titularii autorizațiilor trebuie să dețină sisteme electronice adecvate pentru schimbul de informații cu posturile vamale de plecare și de destinație în sistemul electronic de tranzit.


Astfel, cererea de solicitare a autorizaţiei pentru autorizarea simplificărilor în cadrul regimului de tranzit se depune prin intermediul SIDV. Solicitantul va anexa următoarele acte confirmative:

1) certificatul de înregistrare a operatorului economic; 
2) actul constitutiv al operatorului economic, cu modificările şi completările ulterioare, după caz; 
3) cazierul judiciar al persoanei care reprezintă legal operatorul economic în raporturile juridice cu Serviciul Vamal;
4) cazierul judiciar al angajatului operatorului economic responsabil cu reprezentarea acestuia faţă de Serviciul Vamal; 
5) autorizaţia pentru utilizarea garanţiei globale/exonerării de garanţie, în cazul solicitării satutului de expeditor agreat;
6) autorizaţia de agent economic autorizat pentru simplificări vamale, după caz; 
7) un model al sigiliului supus autorizării și o anexă cu amprenta și caracteristicile acestuia, în cazul cererii pentru autorizarea utilizării sigiliilor speciale;
8) documente confirmative privind îndeplinirea condiţiilor privind standardele practice de competenţă sau calificările care sunt în legătură directă cu activitatea desfăşurată;
9) documente confirmative privind îndeplinirea condiţiilor privind nivelul ridicat de control al operaţiunilor şi fluxului mărfurilor


Conform documentului, autorizația de expeditor agreat și autorizația de destinatar agreat în cadrul regimul vamal de tranzit reprezintă acele autorizații de simplificări în tranzit, care contribuie la facilitarea procedurii de tranzit. Statutul de destinatar agreat în sensul TIR permite solicitantului să primească mărfurile expediate în conformitate cu Convenţia TIR într-un loc autorizat, astfel încât regimul să fie încheiat în conformitate cu prevederile Convenţiei TIR.


Normele vor fi puse în aplicare începând cu 1 ianuarie 2024, odată cu intrarea în vigoare a noului Cod vamal.

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

614 просмотры

Дата публикации:

25 Июль /2023 07:57

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

regim de sedere | tranzitul mărfurilor

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon