Новости

Banca Mondială a aprobat un nou cadru de parteneriat cu Moldova pentru perioada 2023-2027

Consiliul Directorilor Executivi al Grupului Bancii Mondiale a aprobat un nou Cadru de Parteneriat cu Țara (CPT) pentru Moldova pentru perioada 2023-2027, menit să sprijine redresarea durabilă a țării, cu accent pe reforme care sprijină crearea de locuri de muncă și o economie mai verde, mai favorabilă incluziunii, anunță Ministerul Finanțelor.

 

Documentul este aliniat la Planul Național de Dezvoltare al Republicii Moldova Moldova Europeană 2030.

 

Prin noul Cadru de parteneriat, Banca Mondială va sprijini reforme în trei domenii:

1) creșterea oportunităților de ocupare formală a forței de muncă;

2) îmbunătățirea dezvoltării capitalului uman;

3) creșterea rezilienței la schimbările climatice și la crize.

 

 

Noul CPT al Grupului Banca Mondială prevede finanțare și activități analitice și consultative pentru implementarea programelor de reformă menite să restabilească creșterea economică și crearea de locuri de muncă.  Documentul se bazează pe analiza provocărilor generale de dezvoltare ale Republicii Moldova, așa cum sunt prezentate într-o serie de produse analitice de bază și reflectă un consens al părților interesate privind procesul de reformă și o înțelegere comună a priorităților de dezvoltare și provocărilor cu care se confruntă țara.

 

De la aderarea Moldovei la Banca Mondială în anul 1992, aproximativ $2 mld. au fost alocate pentru mai mult de 60 de proiecte în țară. În prezent, portofoliul Băncii Mondiale include 12 proiecte active cu un angajament total de $650 mil.

 

Domeniile de sprijin includ reforma reglementării și dezvoltarea afacerilor, modernizarea serviciilor guvernamentale, administrareafiscală, înregistrarea terenurilor, educația, drumurile, sănătatea și sectoarele sociale, inclusiv răspunsul la situația de urgență COVID-19, agricultura, aprovizionarea cu apă și salubritatea și sectorul energetic.

 

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Министерство финансов Республики Молдова

750 просмотры

Дата публикации:

17 Март /2023 07:59

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

Banca Mondială

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon