Мнения

Nicolae Platon: În următorii ani P.P. „Monitorul fiscal FISC.MD” va ajunge lider pe piața mediatică de profil

Cu ocazia marcării celor 7 ani de activitate ai Publicației Periodice „Monitorul Fiscal FISC.MD”, vom publica o serie de materiale cu personalităţi care cunosc în detalii „bucătăria publicației”. Nicolae Platon a activat în calitate de şef al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat în anul 2011, când a fost lansată revista, domniei sale aparținân- du-i, de fapt, ideea revistei. - Domnule Platon, Dvs ați stat la temelia fondării Publicației Periodice „Monitorul Fiscal FISC.MD”. De ce ați crezut că este necesară o asemenea sursă de informare pe piața noastră mediatică? - În cadrul întâlnirilor în teritoriu, pe care le-am avut în acea perioadă cu contribuabilii, mai exact în anii 2010-2011, a apărut ideea conceperii unei reviste de profil, deoarece, în cele care erau la moment pe piață, apăreau multe confuzii. În primul rând, contribuabilii luau ca bază informaţia publicată în diferite surse media, se conduceau de ea în activitate, iar atunci când venea în vizită inspectorul fiscal, apăreau probleme, pentru că legislaţia nu era aplicată corect, contabilii fiind duşi în eroare de opinia autorului publicaţiei. Atunci am zis că părerea unei persoane, chiar dacă a fost publicată, nu poate prevala asupra politicii și a viziunii organiului fiscal și ne-am gândit că este cazul să lansăm o revistă care să reprezinte poziția oficială, unde toate răspunsurile la întrebările contribuabililor să fie elaborate de către colaboratorii fiscului. Contribuabilii aveau şi au nevoie de răspunsuri corecte, care sunt puse la baza activităţii agenților economici. - Cât de mare a fost provocarea? A trebuit să bateți la multe uși sau ați fost susținut din start? - Vreau să vă zic că atunci nimeni nu m-a susținut, chiar nici colegii din cadrul fiscului. Toți erau sceptici în ceea ce privește difuzarea unei asemenea reviste, în special că Monitorul fiscal nu a venit pe loc gol, concurența cu revistele deja bine poziționate pe piață era destul de mare. Când a fost vorba să lansăm un produs nou, mulți credeau că nu vom reuși să ne impunem. Noi, însă, ne-am câștigat popularitatea prin faptul că în revistă se reflecta anume poziția oficială a autorităţii fiscale. Contribuabilul a înțeles că articolele de pe paginile revistei sunt coordonate la nivel de serviciu fiscal și le o poate aplica cu încredere. Deci, publicația s-a materializat din sporirea cererii societăţii pentru informaţii fiscale corecte, complete şi diversificate și din experiența de aplicare a legislaţiei, care o deţinea Inspectoratul Fiscal, dar şi dorința de a o împărtăşi, posibilitatea de a construi noi relații de parteneriat cu contribuabilii, bazate pe cooperare, respect şi încredere reciprocă. - Cum credeți, la ce trebuie să lucreze Publicația pentru ca să satisfacă pe deplin necesitățile cititorilor săi? - Consider că, în primul rând, revista trebuie să se axeze pe particularitățile evidenței contabile sectoriale. Ce înseamnă asta? Este nevoie de selectarea şi sistematizarea întrebărilor specifice unei ramuri – bunăoară, turism, industrie, transport, comunicații, deoarece fiecare sector are specificul său de activitate și se confruntă cu situații diferite. Întrebările respective ar trebui examinate în comun cu Serviciul Fiscal de Stat și Ministerul Finanțelor și să fie date răspunsurile de rigoare. Acest lucru va contribui, de fapt, la realizarea unui obiectiv major al Serviciul Fiscal – conformarea voluntară a contribuabililor. Dacă vorbim despre conformarea benevolă, oamenii, în primul rând, au nevoie de acces la informația corectă. În cazul în care nu ai acces la informaţia veridică despre aplicarea practicii fiscale, noi nu putem cere de la cetățeni conformarea benevolă. Totodată, acest lucru va spori numărul de cititori, precum și va diversifica categoriile acestora, pentru că specialiștii din diferite domenii vor găsi informația necesară și vor deveni abonați fideli. - Cum a evoluat, în opinia Dvs, publicația pe parcursul celor 7 ani? - Vreau să confirm un lucru – în cadrul multiplelor întruniri pe care le am cu colegii, atât din industria turistică, cât și din alte domenii de activitate, observ că ei cunosc bine revista. Când vorbesc despre Monitorul fiscal, ei spun: Revista Fisc-ului, unde găsim răspunsuri la întrebări noastre. Consider că munca pe care o face acum Colegiul de redacție, Grupul de lucru, managementul, dar și întreaga echipă, contribuie la această promovare și, cu siguranță, nu dau greș. Publicaţia deja este un brand. Dar şi contribuabilii înțeleg că activitatea Publicației este destinată lor, pentru a le simplifica activitatea, iar acest lucru mă bucură foarte mult. - Ce le-aţi dori echipei și cititorilor Publicației, cu ocazia marcării celor 7 ani de activitate? - Ați ajuns la primul majorat, fiindcă acești 7 ani sunt acei în care, ca şi la copii, se pune baza viitorului. Eu consider că fundamentul Publicației este bine pus și foarte trainic. În următorii ani, revista trebuie să ajungă nr. 1 pe piața de profil și sunt convins că acest lucru se va realiza. Eu cred în echipa Publicației. Vă doresc sănătate și mult curaj!
author icon

Николай Платон

author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

1924 просмотры

Дата публикации:

30 Март /2018 08:30

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon