Новости

Cadrul normativ privind concurența va fi modificat. Proiect discutat pe platforma Consiliului Economic

Consiliul Concurenței va putea desfășura investigații de cunoaștere a pieței sau analize ale unor sectoare economice, iar informațiile obținute în cadrul acestor investigații, dacă prezintă semne de încălcare a legislației concurențiale, ar putea servi ca temei de inițiere a investigației concurențiale din oficiu. Rezultatele investigaţiei utile de cunoaștere a pieței vor fi publicate pe pagina web oficială a Consiliului Concurenței.

 

Autoritățile au elaborat un proiect de lege pentru îmbunătățirea cadrului normativ privind concurența loială, care a fost discutat astăzi, 29 martie curent, pe platforma Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru.

 

Prevederile propuse prevăd că în scopul exercitării atribuţiilor sale, Consiliul Concurenţei va avea dreptul de a convoca la interviu orice reprezentant împuternicit al întreprinderii, orice reprezentant legal al autorității publice, precum și orice persoană fizică, în cazul în care ar putea deține informații relevante.

 

De asemenea, Plenul Consiliului Concurenţei ar putea impune orice măsură interimară pe care o consideră necesară, înainte de emiterea unei decizii de constatare a unei încălcări concurențiale, în caz de urgenţă determinată de riscul unui prejudiciu grav şi ireparabil adus concurenţei, în cazul în care constată, la o primă evaluare, existenţa unor fapte de încălcare concurențială şi care trebuie eliminate fără întârziere. Însă, o astfel de decizie trebuie să fie proporțională și să se aplice fie pe o durată determinată, care poate fi reînnoită în măsura în care acest lucru este necesar și adecvat, fie până la adoptarea deciziei finale.

 

Totodată, legislația va prevedea acordarea unui tratament favorabil întreprinderilor sau asocierilor de întreprinderi care recunosc săvârșirea unei fapte anticoncurențiale. Astfel, dacă entitatea recunoaşte, în mod expres, înainte de audieri, săvârşirea faptei anticoncurenţiale şi, după caz, propune remedii care duc la înlăturarea cauzelor și/sau efectelor încălcării, Consiliul Concurenţei va putea aplica o reducere a amenzii cu un procent cuprins între 10% şi 30% din nivelul de bază determinat potrivit art. 72 din Legea concurenței nr.183/2012.

 

Totodată, se propune majorarea pragurilor în cazul notificării concentrărilor economice, care vor fi notificate Consiliului Concurenţei înainte de punerea în aplicare, atunci când cifra totală de afaceri realizată cumulativ de întreprinderile implicate, înregistrată în anul anterior operaţiunii, depăşeşte 500 mil. lei (la moment  25 mil. lei)  şi există cel puţin două întreprinderi implicate în operaţiune care au realizat pe teritoriul RM, fiecare în parte, o cifră totală de afaceri mai mare de  20 mil.lei (la moment 10 mil. lei) în anul anterior operaţiunii.

 

La rândul lor, reprezentanții mediului de business au menționat că este nevoie de o actualizare a cadrului normativ privind concurența, pentru a permite inclusiv atragerea investitorilor. În același timp, au solicitat mai multă transparență privind controalele ce urmează a fi efectuate de Consiliul Concurenței.

 

 

author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | СОВЕТ КОНКУРЕНЦИИ

752 просмотры

Дата публикации:

29 Март /2023 15:32

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

Consiliul Economic | noutati | concurența

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon