Монитор ГНС

Calendarul fiscal al contribuabilului pentru luna februarie 2024

Serviciul Fiscal de Stat informează despre faptul că, termenul limită de prezentare a dărilor de seamă fiscale pentru anul 2023, luna ianuarie 2024, precum și termenul de achitare a impozitelor, taxelor, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale este data de 26 februarie 2024.

 

Dările de seamă fiscale care urmează să fie prezentate către data de 26 februarie 2024, sunt aferente:

  • Impozitului pe venit (forma IPC 21, forma IU 17, forma TAXI18);
  • Taxei pe valoare adăugată (forma TVA 12);
  • Primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma IPC 21, forma TAXI 18, forma IRM 19);
  • Accizelor (forma ACZ 09, declaraţia privind utilizarea distilatelor obţinute pe bază de vin, declarația privind suma accizelor calculată la stocul de mărfuri supuse accizelor, atribuite la pozițiile tarifare, menționate la art.1251 din Codul fiscal (Forma TBDSA15);
  • Taxelor în fondul de susținere a populației (forma TFSP 20);
  • Darea de seamă privind plata pentru emisiile de poluanți, devărsări și depozitarea deșeurilor (Forma EMPOLDEP19);
  • Surse indirecte de informații (conform Anexei nr.14 la Ordinul SFS nr. 427 din 21.08.2018).

 

De asemenea, informăm că, la data de 26 februarie 2024 survine termenul de achitare a impozitului pe venit de către persoanele fizice rezidente care, fără a constitui o formă organizatorico-juridică, desfăşoară activităţi independente, conform specificului activităţii de comerţ, în baza avizului de plată recepționate de la Serviciul Fiscal de Stat.

 

Darea de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului (Forma POLMED/23) se prezintă către data de 29 februarie 2024 pentru luna ianuarie 2024.

 

Lista dărilor de seamă fiscale ce urmează a fi prezentate Serviciului Fiscal de Stat și obligațiile fiscale ce urmează a fi achitate la BPN, pot fi vizualizate în Calendarul fiscal de pe pagina-web a SFS, alegând categoria de contribuabili din care faceți parte. Calendarul poate fi accesat  aici.

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

842 просмотры

Дата публикации:

09 Февраль /2024 13:23

Catalogul tematic

Налоговые новости

Ключевые слова

contribuabil | calendar fiscal

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon