Новости

Centrul Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului – suport pentru ÎMM-urile din mun. Chișinău

Scopul creării Instituției Publice Centrul Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (IP CMDA) constă în oferirea instrumentelor de încurajare a competențelor antreprenoriale și susținerea dezvoltării sectorului întreprinderilor micro, mici și mijlocii, pentru lansarea și dezvoltarea unor afaceri cu accent sporit pe inovații pe teritoriul mun. Chișinău.

 

Direcția generală economie, comerț și turism a Consiliului municipal Chișinău a lansat consultările publice asupra proiectului Deciziei CMC cu privire la instituirea IP CMDA, activitatea căreia, în opinia autorilor inițiativei, va asigura implementarea calitativă a prevederilor programelor de stat și a celor municipale în domeniul susținerii și dezvoltării antreprenoriatului.

 

Proiectul statutului IP CMDA prevede că instituția va evalua eficiența acţiunilor municipalității de susţinere a sectorului ÎMM și va elabora propuneri pentru perfecționarea formelor şi instrumentelor de stimulare a dezvoltării activităţii antreprenoriale, dar și va facilita dialogul public-privat. Totodată, IP urmează să contribuie la dezvoltarea reţelei de parcuri tehnologice industriale, business- incubatoarelor şi centrelor de business, alte obiective ale infrastructurii de susţinere a ÎMM, fapt ce va contribui la dezvoltarea economico-financiară a mun. Chișinău.

 

În sarcina CMDS va fi pusă și participarea la inițiativele UE şi cele regionale de susținere a dezvoltării sectorului ÎMM; atragerea şi gestionarea eficientă a asistenței tehnice şi financiare donatoare în vederea implementării mai multor acțiuni în domeniul de competență, precum și monitorizarea și raportarea progreselor înregistrate în implementarea programelor implementate.

 

Finanțarea activității instituției se propune a fi realizată din contul alocărilor de la bugetul municipal, resurselor financiare oferite de către finanţatori/donator și altor surse ce nu contravin legislaţiei RM. Mijloacele financiare ale CMDA, alocate din bugetul municipalității, se vor utiliza în conformitate cu devizul anual de cheltuieli, conform programului de activitate aprobat de Consiliul de coordonare. Excedentele financiare şi fondurile speciale neutilizate de către instituție pe parcursul anului bugetar nu vor putea fi supuse prelevării şi se vor transfera în contul anului bugetar următor, în scopul realizării sarcinilor CMDA.

 

Instituția va ţine evidenţa contabilă autonomă şi va prezenta dările de seamă statistice în conformitate cu legislaţia în vigoare, iar situaţiile financiare anuale ale CMDA urmează a fi auditate de către o entitate de audit. Controlul asupra activităţii financiare a instituției va fi exercitat de către fondator – Consiliul Municipal Chișinău, Consiliul de coordonare al CMDA şi alte organe abilitate cu acest drept.

 

Propunerile cu privire la îmbunătățirea proiectului se vor accepta până la 23 februarie 2023.

Tatiana Smeșnaia

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

509 просмотры

Дата публикации:

08 Февраль /2023 07:58

Тематика:

Новости

Ключевые слова

sectorul IMM | dezvoltarea afacerilor | consiliul municipal Chisinau | Proiect

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon