Новости

Procedura depunerii cererii de obținere a autorizației de AEO va fi simplificată

 

Cabinetul de miniștri a aprobat în ședința de astăzi, 21 iunie, proiectul hotărârii cu privire la instituirea Sistemului informațional de gestionare a autorizației de agent economic autorizat (SIA e-AEO).

 

Reamintim, Programul Agent Economic Autorizat se referă la agenții economici care îndeplinesc în mod voluntar criteriile reglementate de legislația vamală și stabilesc o relație strânsă de cooperare cu autoritățile vamale, în scopul asigurării unui obiectiv comun – siguranța și securitatea lanțului de aprovizionare.  Antreprenorii care îndeplinesc aceste cerințe au dreptul să beneficieze de simplificări și facilități vamale, obținând astfel statutul de AEO (un program de parteneriat între autoritatea vamală și mediul de afaceri).

 

Astfel, SI ”e-AEO” este destinat pentru asigurarea formării resursei informaționale privind operatorii economici autorizați, prezentarea informației autorităților administrației publice, persoanelor fizice și juridice, autorităților vamale ale altor țări în ordinea și modul prevăzut de legislație.

 

Menționăm că lista autorizațiilor AEO va fi unica sursă oficială de informație despre operatorii economici autorizați, tipul autorizației și statutul ei.

 

Conform proiectului, înregistrarea în SIA ”e-AEO” a Cererii de autorizație AEO depuse de către operatorul economic se inițiază de la data completării în sistem. Cererea va include datele de identificare a operatorului economic, tipul autorizației AEO solicitat și aplicarea semnăturii electronice. La cerere se și anexează documente obligatorii în dependență de tipul autorizației AEO solicitat.

 

Este important de menționat că SI ”e-AEO” asigură utilizatorilor posibilitatea accesării și vizualizării  informației la orice etapă de modificare și/sau completare a datelor, precum și evidența tuturor modificărilor și completărilor.

 

Conform notei proiectului, elaborarea și funcționarea SI ”e-AEO” va contribui la facilitarea comerțului extern, asigurarea corespunzătoare a siguranței și securității lanțului de internațional de aprovizionare, implementarea noilor instrumente internaționale în domeniul vamal, reducerea interacțiunii umane între autoritatea vamală și mediul de afaceri, crearea parteneriatelor de încredere între autoritatea vamală și mediul de afaceri, precum și va permite schimbul de informații cu alte autorități vamale în scopul recunoașterii mutuale a programelor AEO.

 

 

După cum a comunicat ministra Finanțelor, Veronica Sirețeanu, obținerea și recunoașterea statului de AEO oferă o serie de facilități și simplificări la efectuarea procedurilor vamale,  cum ar fi alegerea locului de efectuare a controalelor de vămuire, amânarea achitării dreptului de import, cu excepția taxei pentru procedurile vamele, până la 30 de zile, vămuirea la domiciliu etc, dar și o interoperabilitate cu UE. Republica Moldova este prima țară din regiune care beneficiază de această încredere din partea UE pentr agenții economici.

 

 

Notă: despre lansarea sistemului e-AEO vedeți și aici.

author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

550 просмотры

Дата публикации:

21 Июнь /2023 11:00

Тематика:

Новости

Ключевые слова

autorizatie

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon