Новости

Cererea privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat în plus: ce modificări se propun?

Lista documentelor care confirmă dreptul la scutiri ce urmează a fi anexate (atașate) de către persoana fizică la cererea privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reținut în plus de/de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfășoară activitate de întreprinzător – (Anexa nr.2 la Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.134 /2017) urmează a fi actualizată.

 

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul de modificarea a Ordinului SFS nr.134 din 30.05.2017 cu privire la aprobarea cererii privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reținut în plus de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfășoară activitate de întreprinzător și a listei documentelor ce urmează a fi anexate la cerere.

 

Modificările au ca scop aducerea în concordanță a listei documentelor menționate cu art.40 alin.(1) din Legea nr.124 din 19.05.2022 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere, conform căruia, documentul electronic semnat cu semnătură electronică calificată poate fi asimilat, după efectele acestuia, cu documentul similar pe suport de hârtie, semnat cu semnătură olografă.

 

Astfel, se propune ca în cazul depunerii cererii privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reținut în plus de/de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfășoară activitate de întreprinzător, semnată prin intermediul Serviciului guvernamental de semnătură electronică (MSign), conform prevederilor Legii nr.124/2022, personal, de către contribuabil, anexarea copiei buletinului de identitate să nu fie obligatorie.

 

Totodată, în anexa nr. 2 se propune precizarea că în cazul prezentării copiei actului de identitate ca document care servește drept temei pentru acordarea scutirii, la această categorie de documente să se atribuie: buletinul de identitate, buletinul de identitate provizoriu, permisele de şedere, actul de identitate provizoriu (formularul nr.9), iar pentru copii – certificatul de naştere al copilului sau copia pașaportului cetățeanului străin sau al apatridului; certificatul de rezidență – pentru cetățenii străini.

 

Cu detalii vom reveni pe parcursul promovării proiectului.

 

Precizăm, începând cu data de 1 mai 2024, persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova poate depune cererea privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reținut în plus pentru perioada 2023. Detalii aici Cum poate fi restituită suma impozitului pe venit achitat / reținut în plus

author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

776 просмотры

Дата публикации:

23 Май /2024 08:00

Catalogul tematic

Налоговые новости

Ключевые слова

impozit pe venit | buletin de identitate | activitate de intreprinzator

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon