Новости

Codul-model de guvernanță corporativă a ÎS/ÎM a fost publicat

Principalele genuri de activitate ale întreprinderilor de stat/municipale, funcțiile organelor de conducere, atribuțiile organelor de control, politica de remunerare a membrilor organelor de conducere și de control, mediul etic și codul de conduită, conflictul de interese, practicile anti-corupție și relația cu mediul politic, rolul părților interesate în guvernanța corporativă, auditul, controlul intern managerial și managementul riscului și principiile de raportare și transparență – toate acestea vor fi prevăzute în Codul-model de guvernanță corporativă a ÎS / ÎM.

 

Hotărârea Guvernului nr. 820 din 27 octombrie 2023 prin care a fost aprobat Codul-model de guvernanță corporativă al întreprinderilor de stat/întreprinderilor municipale, precum și Codul-model al societăților pe acțiuni/societăților cu răspundere limitată cu capital integral/capital majoritar public, a fost publicată în Monitorul Oficial de azi,  27 noiembrie.

 

Astfel, autoritățile administrației publice centrale și locale care exercită funcția de fondator în întreprinderile de stat/întreprinderile municipale vor aproba coduri de guvernanță corporativă ale întreprinderilor conform Codului-model de guvernanță corporativă al ÎS/ÎM, aprobat prin Hotărârea publicată.

 

Guvernanța corporativă urmărește impunerea transparenței și eficienței în toate activitățile și procesele de lucru, asigurând că riscurile gestionate corespunzător și resursele întreprinderii sunt utilizate responsabil.

Conform codului-model de guvernanță corporativă a ÎS / ÎM, funcția de fondator al ÎS, în numele Guvernului, este exercitată de Agenția Proprietății Publice, în timp ce funcția de fondator al ÎM – de autoritatea deliberative a unității administrative-teritoriale, iar în UTAG – de Comitetul executiv.

 

Organele de conducere ale ÎS/ÎM sunt: fondatorul, administratorul și consiliul e administrație, format dintr-un număr impar de cel puțin 3 membri.

 

Totodată, întreprinderile vor asigura realizarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare anuale, în temeiul Legii nr. 271/201 privind auditul situațiilor financiare și al Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală. Entitatea de audit trebuie să dețină accesul la toate documentele necesare pentru efectuarea auditului, să participe la ședințele consiliului de administrație a întreprinderii, precum și să consulte deciziile fondatorului unde sunt puse în discuție aspectele ce vizează auditul situațiilor financiare anuale și alte informații aferente.

 

Codul-model de guvernanță corporativă a întreprinderilor a fost aprobat în baza art.7 din Legea nr.246/2017, care stabilește că, Codul-model de guvernanță corporativă se aprobă de către Guvern. Totodată, Strategia națională de dezvoltare „Moldova Europeană 2030”, stabilește ca direcție de politici și intervenție prioritară fortificarea guvernanței corporative la întreprinderile de stat și cele cu capital de stat prin profesionalizarea consiliilor de administrare, sporirea transparenței întreprinderilor și eficientizarea activității acestora.

 

author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

670 просмотры

Дата публикации:

27 Ноябрь /2023 11:06

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

intreprindere municipala | întreprinderi de stat

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon