Новости

Codul urbanismului și construcțiilor va intra în vigoare pe data de 30 ianuarie 2025

Amenajarea teritoriului și urbanismului; proiectarea construcțiilor; autorizarea executării lucrărilor de construcție; executarea lucrărilor de construcții; exploatarea construcțiilor; postutilizarea acestora; calitatea materialelor și produselor din domeniul construcțiilor; exercitarea controlului de stat în construcții - sunt domeniile de reglementare și aplicare a Codului construcțiilor și urbanismului (Cod), publicat marți, 30 ianuarie curent în Monitorul Oficial. Codul, cu excepția unor prevederi, va intra în vigoare la expirarea a 12 luni de la data publicării în MO.

 

Conform Codului, noile prevederi se vor aplica terenurilor în vederea realizării operațiunilor de amenajare a teritoriului și urbanism, construcțiilor și instalațiilor aferente acestora, indiferent de tipul de proprietate sau destinație, respectiv, pentru realizarea lucrărilor la construcțiile noi, a lucrărilor de reparație capitală, renovare majoră în sensul Legii nr. 128/2014 privind performanța energetică a clădirilor și reconstrucție la construcțiile existente, precum și a lucrărilor de reparație, consolidare, conservare, restaurare, reabilitare a construcțiilor cu statut de monument.

 

Odată cu intrarea Codului în vigoare, actele permisive în domeniul de reglementare se vor elibera în mod obligatoriu prin intermediul Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive (SIA GEAP) și se vor emite de către autoritățile competente în formă electronică. Cu titlu de excepție, la solicitarea titularului, actul permisiv va putea fi emis pe suport de hârtie.

 

Prevederile Codului nu se vor aplica:

  • caselor individuale cu un etaj, pentru una sau două familii și anexele gospodărești ale acestora construite pe teren privat și situate în localitățile rurale (inclusiv casele de vacanță construite în întovărășirile pomicole), cu excepția celor din zonele protejate;
  • centralelor electrice care utilizează surse regenerabile de energie în cazul clădirilor rezidențiale;
  • construcțiilor provizorii cu suprafețe mai mici de 150 m2 din localitățile rurale, cu excepția celor din zonele protejate;
  • construcțiilor provizorii (ușor demontabile și fără fundații), cu destinație agricolă și silvică, precum și celor destinate pentru desfășurarea întrunirilor;
  • lucrărilor de extragere a substanțelor minerale utile;
  • lucrărilor de pământ (șanțuri, excavații) în limitele terenului privat a caselor individuale și gospodăriilor țărănești situate în localitățile rurale (inclusiv în întovărășirile pomicole);
  • lucrărilor de prevenire sau a înlăturării inundațiilor în regim de urgență sau impedimente în afara controlului, decolmatare a cursurilor de apă, canalelor și la reconstrucția digurilor de protecție contra inundațiilor;
  • lucrărilor de construcție subterane și supraterane în cimitire cu excepția clădirilor capitale.

De menționat, la data intrării în vigoare Codului vor fi abrogate Legea nr. 721/1996 privind calitatea în construcții; Legea nr. 835/1996 privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului; Legea nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție.

Tatiana Smeșnaia

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

1799 просмотры

Дата публикации:

31 Январь /2024 08:00

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

amenajare teritoriu | elaborarea proiectului | Construcția | urbanism

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon