Новости

Compensarea cheltuielilor unității în învățământul dual: ce modificări se propun?

Autoritățile își propun să îmbunătățească cadrul normativ ce se referă la învățământul dual, în acest sens, în cadrul ședinței secretarilor generali a fost examinat proiectul de modificare a Regulamentului privind modul de compensare a cheltuielilor unității în învățământul dual, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 97/2023.

 

Astfel, se propune ca la solicitarea compensației să se prezinte un certificat de conformitate eliberat de Camera de Comerț și Industrie. Ca urmare, nu vor mai fi necesare și alte verificări din partea ODA ale dosarului decât cele de ordin financiar care se rezumă la admisibilitatea cheltuielilor.

Totodată, conform proiectului, vor fi admise pentru compensare, următoarele cheltuieli suportate în anul respectiv de studii (1 septembrie-31 august):

  • Remunerația de formare profesională (fără adaosuri și sporuri), dar nu mai mult de 30% din cuantumul salariului minim pe țară înregistrat la data suportării cheltuielilor de către unitate;
  • Salariul de bază lunar al maistrului-instructor care a instruit elevii în învățământul dual, dar nu mai mult de cuantumul salariului minim pe țară înregistrat la data suportării cheltuielilor de către unitate;
  • Cheltuielile pentru servicii acrodate de către Camera de Comerț și Industrie în vederea realizării prevederilor ce vizează învățământul dual;
  • Cheltuielile suportate de către unitate pentru instruirea psihopedagogică de cel puțin 20 credite a maistrului-instructor;
  • Cheltuielile pentru organizarea locurilor de instruire (amortizarea mijloacelor fixe, a activelor nemateriale, întreținerea și reparația mijloacelor fixe, cheltuielir de birotică);
  • Cheltuielile suportate de către unitate pentru serviciile de formare profesională achitate instituției de învățământ profesional tehnic în care se instruiește elevul prin învățământul dual, dar nu mai mult de cuantumul salariului minim pe țară înregistrat la data suportării cheltuielilor de către unitate.

De asemenea, se precizează faptul că aceste cheltuieli se compensează anual Camerei de Comerț și Industrie de către Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, în cuantum de 400 lei per elev absolvent al anului de studii pentru care unitățile au obținut compensare, direct la contul utilizat de către aceasta.

Conform datelor, în anul de studii 2023-2024 circa 1700 de elevi își desfășoară studiile prin învățământ dual în cadrul a 30 de instituții de învățământ profesional tehnic în parteneriat cu circa 140 de unități economice.

Totodată, ca urmare a implementării mecanismului de compensare a cheltuielilor unității în învățământul dual, în anul 2023 din cele 10 mil.lei aprobate în bugetul de stat în acest sens, au fost compensate circa 3,5 mil. lei pentru 26 de unități economice.

Cu detalii vom reveni pe parcursul promovării proiectului.

author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

399 просмотры

Дата публикации:

14 Февраль /2024 08:00

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

instituțiile de învățământ | învățământ dual | cheltuieli

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon