Новости

Completarea conturilor persoanelor asigurate cu informaţia privind CAS achitate și nedeclarate în perioada anilor 1999-2017

La 1 ianuarie 2023 a intrat în vigoare prevederile Regulamentului privind înscrierea datelor în conturile personale de asigurări sociale ale persoanelor asigurate cu informaţia privind contribuţiile de asigurări sociale achitate şi nedeclarate în perioada anilor 1999-2017, care vine să pună în aplicare prevederile art. 5 alin. (6) din Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale.

 

Explicațiile ce țin de implementarea documentului sunt oferite în ediția din februarie a revistei „monitorul fiscal FISC.md”, în care este publicat articolul „Completarea conturilor persoanelor asigurate. Noi reglementări”, elaborat de Clara Sorocean, care argumentează necesitatea implementării respectivului act normativ și consecințele aplicării noilor prevederi.

 

Astfel, completarea art. 5 din Legea nr. 489/1999 prevede că CNAS poate efectua înscrierea datelor în conturile personale de asigurări sociale ale persoanelor asigurate pentru care nu au fost prezentate în termenele stabilite declarațiile prevăzute de legislația în vigoare de către plătitorii de contribuții ce au fost lichidați sau sunt în proces de lichidare, în condițiile corespunderii indicatorilor declarați în documentele aferente calculării și utilizării contribuțiilor de asigurări sociale cu documentele aferente impozitului pe venit prezentate Serviciului Fiscal de Stat (SFS) în perioada respectivă. Menționăm, lipsa datelor despre contribuţiile plătite în BASS din conturile persoanelor asigurate pentru anumite perioade poate afecta persoana asigurată la etapa de stabilire a prestaţiilor sociale, inclusiv pensia pentru limită de vârstă.

 

Prin urmare, în scopul evitării impactului asupra persoanelor asigurate în procesul de stabilire a drepturilor sociale, norma legală în vigoare a fost suplinită cu prevederi aferente modului de completare a datelor din conturile personale în situația în care, din anumite motive, datele despre contribuţiile de asigurări sociale nu au fost declarate de către foştii angajatori.

 

Detalierea modului de acceptare a Declarațiilor REV5 în cazul neprezentării acestora de către plătitorii de contribuţii lichidați/în proces de lichidare, precum şi înscrierea datelor în conturile personale de asigurări sociale ale persoanelor asigurate cu informaţia privind contribuţiile de asigurări sociale achitate și nedeclarate în perioada anilor 1999-2017, găsiți în nr. 2 (79) al revistei „monitorului fiscal FISC.md”.

 

Reiterăm, abonamentul potrivit pentru Dvs poate fi selectat aici.

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

896 просмотры

Дата публикации:

13 Февраль /2023 07:58

Catalogul tematic

Государственное социальное страхование | Новости

Ключевые слова

bass | completare | Contribuţii de asigurări sociale | forma REV-5

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon