Новости

Concediul paternal: ce modificări se propun?

 

Tatăl copilului nou-născut va avea dreptul la un concediu paternal de 15 zile calendaristice, ce poate fi acordat integral sau divizat în până la 3 fracțiuni, pe parcursul primelor 12 luni de la nașterea copilului. O fracțiune de concediu reprezintă cel puțin 5 zile calendaristice.

 

În Parlament este înregistrat un proiect de lege prin care se propune revizuirea modalității de acordare a concediului paternal. Conform legislației în vigoare, tații angajați în câmpul muncii pot solicita concediul paternal de 14 zile calendaristice pe parcursul primelor 12 luni de la nașterea copilului, achitat integral din bugetul asigurărilor sociale de stat.

 

Conform proiectului, salariatul poate beneficia de concediu paternal, în baza cererii acestuia depusă cu cel puțin 5 zile înainte de fiecare fracțiune de concediu, cu excepția dacă perioadele acestora au fost stabilite în prealabil cu angajatorul.

 

În cazul taților care au adoptat copii, concediul paternal se acordă în baza unei cereri în formă scrisă, în primele 12 luni din ziua încuviințării adopției, cu condiția că acesta nu se suprapune cu perioada concediului plătit. La cerere se anexează o copie a hotărârii instanței de judecată privind încuviințarea adopției și a certificatului de naștere al copilului.

 

Condițiile de stabilire a indemnizației paternale tatălui copilului adoptat sunt:

  • tatălui copilului adoptat i s-a acordat, la cerere, concediu paternal la toate unitățile în care desfășoară activități în primele 12 luni din data încuviințării adopției;
  • tatăl copilului adoptat a solicitat stabilirea indemnizației paternale în termen de 12 de luni din data încuviințării adopției;
  • tatăl copilului adoptat a realizat un venit asigurat în ultimele 6 luni premergătoare datei încuviințării adopției copilului.

 

Totodată, modificările propuse permit și taților care sunt liber-profesioniști să beneficieze de concediu paternal, indemnizația paternală fiind stabilită din data încuviințării adopției copilului pe o perioadă de 15 zile calendaristice fără condiția aflării în concediu paternal. Pentru a beneficia de concediul paternal, va fi obligatorie achitarea taxei fixe a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii stabilită începând cu 1 ianuarie 2021 cel puțin o lună în ultimele 6 luni calendaristice premergătoare lunii încuviințării adopției copilului.

 

Cuantumul indemnizației paternale se stabilește proporțional cu numărul de zile efectiv de concediu paternal de care a beneficiat tatăl copilului, iar plata indemnizației paternale se efectuează pentru fiecare fracțiune de concediu paternal de care beneficiază tatăl copilului.

 

Conform notei proiectului, luând în considerare modificările legislative aprobate în ultima perioadă în ceea ce privește susținerea familiilor cu copii mici și implicare echitabilă a ambilor părinți, se propun măsuri de flexibilizare a concediului paternal. Pentru a spori posibilitățile taților de a face uz de acest tip de concediu și pentru a spori numărul de tați interesați și motivați în a utiliza concediul paternal, se introduc prevederi ce ar oferi mai multă flexibilitate în modul de utilizare a acestuia.

 

Cu detalii vom reveni pe parcursul promovării inițiativei.

author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

2629 просмотры

Дата публикации:

18 Май /2023 08:01

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

copii adoptati | concediu paternal

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon