Новости

Consiliul Economic: domeniul de control fiscal și post vămuire sunt în proces de revizuire

Experții Secretariatului Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru au convocat prima ședință a Grupului de lucru nr. 3 pentru reforma domeniului controlului fiscal și de post vămuire. La ședință au participat reprezentanți ai Cancelariei de Stat, Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, ai comunității de afaceri, precum și alte părți interesate.

 

Potrivit participanților la discuții, principalele carențe în domeniul controlului fiscal țin de ponderea mare a controalelor inopinate, lipsa sau insuficiența proporționalității duratei, frecvenței controlului fiscal și a metodei care se aplică în raport cu riscurile și prejudiciul potențial. Astfel se propune identificarea unor limite ale frecvenței anuale a vizitelor la aceiași persoană, inclusiv excluderea posibilității suspendării temporare a controlului. O altă propunere ar fi stabilirea normelor clare și certe în privința temeiurilor pentru identificarea unei durate a controlului, pentru prelungirea controlului.

 

Valeriu Vlas, Directorul adjunct al Serviciului Fiscal de Stat a menționat că în mediu durata controalelor fiscale este de 15 zile, față de 60 cât stabilește legislația fiscală.

 

O propunere a ținut de revizuirea modului de evaluare a performanței SFS și a indicatorilor de performanță în parte. Asta pentru că SFS este ghidat în mare parte de indicatori de performanță ce se bazează pe „controale rezultative”, adică controale care generează venituri.  Se propune să se pună accentul pe promovarea conformării voluntare și diminuarea poverii pentru agenții economici de bună credință în urma interacțiunii acestora cu SFS. Un alt subiect important a ținut de necesitatea includerii în legislație a cerințelor față de SFS de a efectua controlul în corespundere cu liste de verificări, dat fiind faptul că astăzi controlul nu totdeauna este unul clar, acțiunile inspectorului sunt mai puțin previzibile, în lipsa unor limitări certe procesuale, inclusiv în lipsa unor liste de verificări detaliate.

 

Propunerile pentru dezvoltarea sistemului de control fiscal discutate în cadrul ședinței pot fi consultate în acest document.

 

Problemele respective dar și altele, în mare parte au fost identificate de asociațiile de întreprinzători. Propunerile de soluționare a acestora se bazează în mare parte pe practicile și principiile promovate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, inclusiv pe mecanisme și principii privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător ce se există în prezent în Moldova.

 

Reforma sistemului de control de stat asupra activității de întreprinzător este preconizată pentru anii 2023-2024 și se promovează cu suportul comunității de afaceri membre a Consiliului Economic, reprezentanți ai instituțiilor de stat și ai organizațiilor donatoare.

 

Pentru mai multe detalii vă recomandăm să consultați Raportul de evaluare și analiză a sistemului de control de stat și sancționatoriu în rapor cu persoanele care desfășoară activitate de întreprinzător. 

 

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

442 просмотры

Дата публикации:

12 Сентябрь /2023 08:00

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

Consiliul Economic | post-vamuire | control fiscal

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon