Аграрный сектор

Contabilitatea în avicultură

În ediția din februarie a „monitorului fiscal FISC.md” este publicat articolul „Contabilitatea managerială și factorii ce o determină în avicultură”, elaborat de Vasile Bucur și Tatiana Țapu, în care autorii menționează că la momentul de față în Republica Moldova nu există un act normativ (indicații metodice, ghid, regulament) care ar prevedea structura și conținutul contabilității manageriale în agricultura, cu specificarea particularităților aferente fitotehniei cu divizarea pe unele sectoare componente - fitotehnie (culturi de câmp, plantații perene etc.), zootehnie cu subramuri (creșterea vitelor, porcinelor, ovinelor, piscicultura, avicultura etc.).

 

În aceste condiții, entitățile din agricultură utilizează în practică documente primare învechite, care nu corespund întocmai proceselor tehnologice actuale și nu pot asigura managerii centrelor de responsabilitate (CR) cu informații relevante pentru procesul decizional, pentru aceleași procese tehnologice fiind aplicate diferite nomenclatoare ale articolelor de costuri, metode de evidență a costurilor și de calculație a costului unitar, în mod diferit se înțelege bugetarea acestora și controlul asupra costurilor bugetare. Ca consecință, în baza unor și acelorași date la una și aceeași entitate pot fi obținute diferite rezultate aferente costului produselor și activelor biologice adiționale etc.

 

Din aceste considerente, în articolul publicat în nr. 2 (79) al revistei experții, în scopul de a sprijini contabilii, prezintă obiectivele contabilității manageriale în avicultură:

-        perfectarea documentelor primare, gruparea și prelucrarea acestora aferente costurilor, produselor și activelor biologice adiționale obținute din transformările biologice pe CR în conformitate cu tehnologiile moderne;

-        contabilitatea costurilor în cadrul fiecărui CR pe produse, tipuri de active biologice, faze și articole de costuri;

-        întocmirea rapoartelor de către managerii CR privind costurile și rezultatele obținute din transformările biologice;

-        elaborarea bugetelor costurilor pe CR ale activității de bază și ale activităților auxiliare;

-        executarea controlului intern asupra bugetelor CR;

-        aplicarea metodelor de calculație a costului unitar al produselor și al activelor biologice adiționale pertinente proceselor tehnologice în avicultură;

-        determinarea performanțelor (rentabilității, eficienței, eficacității și productivității pe CR (subdiviziuni, faze);

-        utilizarea informațiilor rapoartelor managerilor și CR a datelor contabilității și analizei costurilor în luarea deciziilor operative și strategice (pe termen lung).

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

1032 просмотры

Дата публикации:

14 Февраль /2023 07:59

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

Monitorul Fiscal | revista | Contabilitate Practica | articole importate

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon