Новости

Controalele oficiale efectuate de către ANSA: indicii și criteriile de raportare, elaborate

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a înaintat pentru consultări publice proiectul de Ordin cu privire la aprobarea modelului de formular utilizat la prezentarea Raportului anual privind controalele oficiale în domeniul agroalimentar efectuat de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), elaborate în temeiul prevederilor Legii nr.447/2023 privind controalele oficiale în domeniul agroalimentar.

 

În condițiile aprobării proiectului în redacția propusă, ordinul va stabili indicii și criteriile de raportare pentru numărul de controale oficiale efectuate de către ANSA pe segmentele:

 • Alimente și siguranța alimentelor, integritatea și salubritatea în toate etapele de producție, prelucrare și distribuție a alimentelor, inclusiv normele care vizează asigurarea practicilor corecte în domeniul comerțului și protejarea intereselor și informațiilor consumatorilor, precum și fabricarea și utilizarea materialelor și a obiectelor destinate să vină în contact cu alimentele;
 • Controale oficiale ale operatorilor/unităților;
 • Diseminarea deliberată în mediu a OMG-urilor în scopul producției de alimente și hrană pentru animale;
 • Hrană pentru animale și siguranța hranei pentru animale, în toate etapele de producție, prelucrare și distribuție a hranei pentru animale și de utilizare a hranei pentru animale, inclusiv normele care să asigure practici corecte în domeniul comerțului și să protejeze sănătatea, interesele și informațiile consumatorilor;
 • Cerințele cu privire la sănătatea animalelor;
 • Prevenirea și minimizarea riscurilor pentru sănătatea umană și a animalelor provenind de la subprodusele de origine animală și produsele derivate;
 • Cerințe privind bunăstarea animalelor;
 • Măsuri de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor;
 • Cerințe privind introducerea pe piață și utilizarea produselor de protecție a plantelor și utilizarea sustenabilă a pesticidelor, cu excepția echipamentelor de aplicare a pesticidelor;
 • Producția ecologică și etichetarea produselor ecologice;
 • Utilizarea și etichetarea denumirilor de origine protejate, a indicațiilor geografice protejate și a specialităților tradiționale garantate.

 

De menționat, că prin proiect se urmărește scopul transpunerii normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește modelul de formular tip care trebuie utilizat în rapoartele anuale prezentate de statele membre.

 

Propunerile pe marginea inițiativei propuse pentru consultări publice se vor accepta până la 12 februarie anul curent.

 

Tatiana Smeșnaia

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

314 просмотры

Дата публикации:

06 Февраль /2024 08:00

Тематика:

Новости

Ключевые слова

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | criterii | control

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon