Новости

Cuantumul indemnizației de șomer se va stabili uniform, indiferent de circumstanțele de eliberare din câmpul muncii

În cadrul ședinței din 24 ianuarie curent, Guvernul a aprobat un șir de modificări la Hotărârea de Guvern nr. 1276/2018 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă, scopul cărora este reducerea numărului persoanelor cu statut de șomeri beneficiari de ajutor social și sporirea interesului pe piața muncii a acestora, precum și țintirea mai bună a serviciilor și măsurilor active destinate șomerilor și persoanelor în căutarea unui loc de muncă.

 

De menționat, că modificările date au fost elaborate și întru implementarea normelor adoptate prin Legea nr. 302/2023 privind modificarea unor acte normative (activarea pieței forței de muncă), care derivă din reforma Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

 

Astfel, odată cu intrarea în vigoare a noilor prevederi, cuantumul indemnizației de șomaj va constitui 40% din venitul mediu lunar asigurat al persoanei, realizat în ultimele 12 luni din ultimele 24 de luni calendaristice premergătoare datei înregistrării cu statut de șomer. Redacția în vigoare a pct. 18 din anexa nr. 11 din HG nr. 1276/2018 prevede că la indemnizație în mărime de 50% din venitul mediu lunar asigurat puteau pretinde persoanele eliberate ca urmare a lichidării sau încetării activității angajatorului, reducerii numărului sau a statelor de personal ori în cazul decesului, declarării decedat sau dispărut fără veste, prin hotărârea instanței de judecată, a angajatorului persoană fizică.

 

Totodată, conform completărilor aprobate, sumele indemnizației de șomaj primite necuvenit de către beneficiari, persoane terțe, care nu vor putea fi urmărite, la expirarea termenului de prescripție de 3 ani, după întreprinderea măsurilor de recuperare, se vor trece la cheltuieli în baza comisiei Casei Naționale de Asigurări Sociale.

 

Hotărârea prevede că șomerilor, cărora dreptul la indemnizația de șomaj a fost stabilit până la data intrării în vigoare a Legii nr. 302/2023, indemnizația se va achita în cuantumul stabilit conform reglementărilor în vigoare până la data de 31 ianuarie anul 2024.

 

Completarea la Hotărârea Guvernului nr. 316/2021 cu privire la aprobarea unor măsuri de susținere a angajatorilor și salariaților în condițiile aplicării măsurilor de restricție pe perioada pandemiei de COVID-19 stabilește că Serviciul Fiscal de Stat va furniza anual, până la data de 25 a lunii ianuarie, către Inspectoratul de Stat al Muncii datele din sistemul automatizat al ghișeului unic de raportare privind angajatorii și salariații beneficiari de indemnizații/compensații per lună. Informația furnizată urmează a fi utilizată pentru realizarea controlului implementării prevederilor actelor normative.

 

Tatiana Smeșnaia

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

386 просмотры

Дата публикации:

25 Январь /2024 08:00

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

activitate de munca | somer | indemnizatie

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon