Новости

Cum putem consulta informațiile din domeniul finanțelor publice pe pagina Ministerului Finanțelor

Pentru a oferi persoanelor interesate în finanțe publice informații bazate pe cifre și referințe normative autentice, Ministerul Finanțelor oferă un set informațional masiv prin intermediul paginii sale – www.mf.gov.md – prima sursă în ceea ce ține de informațiile privind finanțele publice.

 

Astfel, ceea ce reprezintă Managementul Finanțelor Publice și care e Strategia de dezvoltare a managementului finanţelor publice pentru anii 2023-2030 poate fi aflat aici.

 

Dimensiunea de apropiere a normelor naționale de cele a Uniunii Europene pe toate capitolele de aderare aflate în gestiunea Ministerului, precum și acordurile transfrontaliere gestionate de Minister, pot fi accesate aici.

 

O sinteză generală a datelor deschise oferite, poate fi accesată în Catalogul de date deschise al Ministerului, iar informații suplimentare mai specifice pot fi accesate în rubricile specifice pe domenii. Seturile de date publicate în Catalog sunt disponibile și pe portalul guvernamental de date deschise www.date.gov.md.

 

Totodată, informația ce ține de modul în care, în principiu, funcționează sistemul finanțelor publice pe dimensiunea planificării și aprobării bugetului, poate fi accesată la:

  • Compartimentul ”Buget” unde informația se prezintă atât din perspectiva anuală, cât și multianuală – Cadrul Bugetar pe Termen Mediu.

Informația despre nivelul și modul în care mijloacele financiare sunt acumulate și distribuite la buget, pot fi accesate la:

  • Rapoarte privind executarea bugetului
  • Portalul interactiv ”Vizualizarea Datelor cu privire la Executarea Bugetului Republicii Moldova”  (în versiune Beta, dar funcțională – urmează lansarea oficială a portalului).

 

Bugetul pentru cetățeni este un produs destinat publicului larg, prin intermediul căruia, din 2015, se prezintă, într-o formă mai simplistă, cifrele ce vizează bugetul, pe diferite categorii. Cea mai recentă ediție poate fi accesată aici.

 

În cazul în care utilizatorii sunt interesați de modul în care se gestionează investițiile capitale publice (cheltuieli bugetare destinate creării mijloacelor fixe – drumuri, edificii publice, rețele capitale, alte investiții publice, inclusiv construcţia şi/sau renovarea, reconstrucţia sau extinderea mijloacelor fixe existente), informația relevantă poate fi accesată aici.

 

În aceeași ordine de idei, informația ce ține de achizițiile publice, adică anunțurile de licitații publice, registrul contractelor de achiziții publice înregistrate, precum și informații generale despre procesul de achiziții publice poate fi accesată aici și pe pagina Agenției Achiziții Publice – instituție subordonată Ministerului, aici.

 

Pe dimensiunea de salarizare în sectorul public, informația relevantă ce ține de aceasta poate fi accesată aici inclusiv și informații statistice privind salarizarea, dar și în Catalogul de Date Deschise a Ministerului.

 

În același timp, informațiile ce vizează controlul asupra modului în care se gestionează banii publici de către și în cadrul autorităților poate fi accesată:

  • în rubrica Controlul Financiar Public Intern (pe dimensiunea de control intern;
  • pe pagina Inspecției Financiare – autoritate subordonată Ministerului – pe dimensiunea de control extern (pe dimensiunea Ministerului);
  • pe pagina Curții de Conturi – în aspect general de control al utilizării banilor publici.

Modul în care necesitățile de dezvoltare a țării sunt acoperite din surse interne (impozite și taxe) de finanțare, pot fi accesate atât pe pagina Ministerului, cât și pe paginile autorităților responsabile de colectarea impozitelor și taxelor:

 

Sursele externe de finanțare a necesităților publice, în special, de finanțare a deficitului bugetar, sunt prezentate comprehensiv la compartimentul ”Datoria sectorului public”, unde pot fi consultate rapoarte ce vizează domeniul inclusiv structura datoriei publice pe surse, pe componente, pe donatori etc. Tot la acest compartiment sunt publicate informațiile ce țin de plasarea valorilor mobiliare de stat de diferite maturități și modalitatea prin care acestea ar putea fi accesate.

 

În final, informația ce ține de activitatea nemijlocită a Ministerului Finanțelor, poate fi accesată, după cum urmează:

  • planul de acțiuni al Ministerului;
  • bugetul Ministerului, inclusiv achizițiile publice ale acestuia;
  • structura Ministerului și date de contact;
  • colaborarea între Minister și ministere din alte state, precum și asistența externă de care beneficiază Ministerul și instituțiile subordonate.

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

524 просмотры

Дата публикации:

24 Август /2023 09:22

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

finante publice

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon