Новости

Cum se efectuează autorizarea furnizorilor de servicii de finanțare participativă?

Astăzi, 1 martie 2024, intră în vigoare Legea nr.181/2023 privind serviciile de finanțare participă, ce are scopul de a susține și a oferi o alternativă de finanțare pentru întreprinderile nou-înființate, întreprinderile mici și mijlocii și pentru autoritățile administrației publice locale, prin intermediul platformelor de finanțare participativă.

 

În acest sens, Comisia Națională a Pieței Financiare a aprobat Regulamentul privind autorizarea furnizorilor de servicii de finanțare participativă, publicat în Monitorul Oficial din 29 februarie curent.

 

Astfel, persoana juridică care intenționează să furnizeze servicii de finanțare participativă va depune la CNPF o cerere de autorizare.

 

Totodată, furnizorul este obligat să notifice CNPF, în mod continuu, despre toate modificările operate în datele şi în informațiile indicate în cererea de autorizare și în documentele anexate, în termen de 10 zile lucrătoare de la data efectuării modificărilor, cu anexarea documentelor confirmative.

 

În același timp, furnizorul va depune la CNPF o cerere de reperfectare a autorizării, cu anexarea documentelor ce confirmă modificările respective, în cazul schimbării denumirii, a adresei juridice, precum și în cazul extinderii/reducerii serviciilor de finanțare participativă care nu au fost prevăzute la data autorizării. În cazul extinderii/reducerii serviciilor de finanțare participativă prestate care nu au fost prevăzute la data autorizării, cererea de reperfectare a autorizației se întocmește, cu excluderea informațiilor referitoare la acționarii/asociații și persoanele cu funcții de răspundere ale furnizorului.

 

Totodată, conform Regulamentului, CNPF este în drept să suspende autorizarea persoanei juridice care intenționează să furnizeze servicii de finanțare participativă  pentru un termen de cel mult 90 de zile. Suspendarea autorizării are drept efect interzicerea încheierii unor noi contracte de servicii de finanţare participativă cu dezvoltatorii, debitori-consumatorii şi investitorii. Este important de menționat că furnizorul este obligat să îşi îndeplinească obligaţiile asumate prin contractele de servicii de finanţare participativă încheiate anterior luării deciziei de suspendare a autorizării.

 

Furnizorul a cărui autorizare a fost retrasă este obligat să înceteze imediat prestarea serviciilor de finanţare participativă;  să întreprindă toate măsurile necesare întru asigurarea protecţiei intereselor clienţilor săi şi ale altor persoane, drepturile cărora pot fi lezate prin retragerea autorizării, dar și să convoace în termen de până la 30 de zile adunarea generală a asociaților/acţionarilor, cu includerea pe ordinea de zi a chestiunii privind lichidarea sau modificarea obiectului de activitate.

 

Regulamentul privind autorizarea furnizorilor de servicii de finanțare participativă a intrat în vigoare la data publicării.

 

Aspecte fiscale aferente serviciilor de finanțare participativă (crowdfunding) AICI

author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

315 просмотры

Дата публикации:

01 Март /2024 08:00

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

intreprindere | furnizori | autoritate publica

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon