Новости

Cum vor prezenta notarii informația aferentă bazei valorice ale bunurilor imobile înstrăinate în baza contractului de vânzare-cumpărare

Conform art. 92 alin. (9) din Codul fiscal, notarii publici prezintă Serviciului Fiscal de Stat informaţia privind determinarea obligaţiilor fiscale ce ţin de înstrăinarea activelor de către persoane fizice.

 

Actualmente, notarii prezintă, în conformitate cu Anexa nr.6 la Ordinul SFS nr.427/2018,  informaţia privind contractele ce ţin de înstrăinarea activelor de capital de către persoane fizice, indiferent de valoarea contractului, dar nu și informația cu privire la baza valorică a activelor înstrăinate, care ar permite determinarea obligaţiilor fiscale ce ţin de înstrăinarea activelor de către persoane fizice, conform art. 92 alin. (9) din Codul fiscal.

 

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat a elaborat un proiect de modificare al Ordinul SFS nr.427/2018. Astfel, Anexa nr.6 din Ordin, se propune a fi completată cu 4 colonițe noi aferente bazei valorice ale bunurilor imobile înstrăinate în baza contractului de vânzare-cumpărare și anume:

col. 7a „Prețul bunului imobil dobândit în baza contractului de vânzare-cumpărare”,

col. 7b „Codul valutei”,

col. 7c „Data contractului de vânzare-cumpărare, în baza căruia a fost dobândit bunul imobil”,

col. 7d „Numărul contractului de vânzare-cumpărare, în baza căruia a fost dobândit bunul imobil”, precum și modalitatea de completarea a acestora;

 

Totodată, ținând cont de volumul semnificativ de informații, se propune, inițial, ca aceste colonițe (7a, 7b, 7c și 7d) să fie completate doar în cazul în care se prezintă informaţia privind înstrăinarea bunurilor imobile în perioada de raportare, indiferent de modul de înstrăinare, care au fost dobândite exclusiv în baza contractului de vânzare-cumpărare. În alte cazuri, coloanele nominalizate nu se vor completa.

 

În acelați timp, Nota explicativă privind modul de completare a anexei nr.6 se propune a fi completată cu cu pct. 4, ce va descrie modul de completare a datelor de identificare a părților 1 și părților 2 ale contractelor raportate. Acesta stabilește următoarele - col. 5, 6, 8, 9 se completează în baza datelor indicate în documentul prin care se identifică persoana (buletin de identitate, paşaport, certificat de naştere, extras din Registrul de stat al persoanelor juridice etc.) sau, în lipsa acestuia, printr-un alt act care confirmă identitatea persoanei fizice sau persoanei juridice nerezidente. În cazul în care este persoană fizică, în col. 5 și 8 se indică numărul personal de identificare al persoanei fizice (IDNP), iar în celelalte cazuri se indică – numărul de identificare / codul fiscal al contribuabilului, după caz numărul actului de identitate.

 

De asemenea, proiectul mai prevede completarea cu col. 11a „Numărul de identificare” în care se va indica numărul de identificare, exclusiv în cazul în care obiectul contractului este bun imobil – numărul cadastral sau mijloc de transport – VIN codul, sau alte elemente de identificare.

 

Propunerile de modificare prevăzute în proiect au fost elaborate în scopul racordării acestora la prevederile Codului fiscal, fiind indicate inclusiv modificări redacționale.

 

Proiectul poate fi consultat aici până la data de 26 aprilie curent.

 

author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

450 просмотры

Дата публикации:

12 Апрель /2024 13:48

Тематика:

Налоговые новости | Нотариус

Ключевые слова

vânzare-cumpărare | Bunuri imobile | Notar | Activitatea notarială

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon