Новости

Cum vor putea beneficia agricultorii de motorină din ajutorul umanitar acordat de România

Fermierii care dispun și exploatează teren arabil de până la 1500 ha, ce a fost însămânțat cu culturi de fitotehnie pentru roada anului 2022 și a fost afectat de secetă, vor beneficia de motorină în calitate de ajutor material.

 

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea cuantumului de motorină din ajutorul umanitar extern acordat de către România,  destinat suportului agricultorilor afectați de seceta din 2022.

 

Conform documentului, MAIA, prin intermediul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), va stabili lista potențialilor beneficiari și cuantumul de motorină corespunzător nivelului de afectare de secetă.

 

Ajutorul material în motorină se distribuie în baza deciziei Comisiei interdepartamentale pentru ajutoarele umanitare, prin intermediul Agenției Rezerve Materiale. Ajutorul se acordă solicitanților sub formă de compensație directă la unitatea de suprafață de teren arabil însămânțat cu culturi de fitotehnie afectate de secetă.

 

Ajutorul se acordă solicitantului care a suferit prejudiciu ca urmare a secetei înregistrate în anul 2022 la culturile de fitotehnie, potrivit actelor de constatare, seceta a afectat 60% și mai mult din recolta culturilor de fitotehnie pentru anul 2022.

 

Pentru obținerea ajutorului, solicitantul trebuie să întrunească următoarele condiții

  • să demonstreze deținerea sau faptul prelucrării suprafețelor de teren însămânțate cu culturi de fitotehnie pentru recolta anului 2022;
  • actele de constatare prezentate să conțină date veridice și să fie întocmite în termenul stabilit.

 

Dosarul de solicitare a ajutorului trebuie să conțină următoarele documente:

  • cererea de calculare și acordare a ajutorului;
  • declarația pe propria răspundere privind completitudinea dosarului și veridicitatea informației din documentele prezentate;
  • copia certificatului de înregistrare a gospodăriei țărănești;
  • certificatul de confirmare, eliberat de autoritatea administrației publice locale;
  • copia actului de constatare a pagubelor cauzate de secetă la culturile de fitotehnie pentru recolta anului 2022.

 

Cererea de calculare și acordare a ajutorului și copiile documentelor obligatorii pentru acordarea de ajutor se depun de către solicitant sau reprezentantul legal al acestuia, la subdiviziunea teritorială a AIPA din raza teritorială în care solicitantul își desfășoară activitatea.

 

Conform documentului, perioada de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului material în motorină va constitui 21 de zile de la data intrării în vigoare a Regulamentului.

 

Informația despre data-limită de depunere a cererilor, inclusiv lista prealabilă a potențialilor beneficiari de ajutor, va fi plasată pe paginile web oficiale ale Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură și Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.

 

author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

642 просмотры

Дата публикации:

07 Июль /2023 08:00

Тематика:

Новости

Ключевые слова

importul de motorina | agricultori

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon