Новости

Despăgubire pentru bunurile expropriate pentru cauze de utilitate publică - surse de venit neimpozabile

În temeiul proiectului de lege privind modificarea unor acte normative (sporirea celerității procedurilor de expropriere), aprobat de către Parlament în cadrul ședinței plenare din 12 aprilie anul curent în a doua lectură, art. 20 al Codului fiscal (CF) va fi completat cu lit. d9 conform căreia sumele primite de către persoanele fizice sau juridice ca despăgubire pentru bunurile expropriate pentru cauze de utilitate publică se vor considera surse de venit neimpozabile.

 

Totodată, vor fi operate mai multe modificări în Legea nr. 488/1999 exproprierii pentru cauză de utilitate publică, cu scopul general de a se asigura o modernizare a cadrului normativ intern referitor la procedurile de expropriere, excluderii unor lacune de reglementare și prevederi ambigui, care prezintă un risc potențial pentru desfășurarea eficientă a acestei proceduri.

 

Astfel, se propune completarea Legii nr. 488/1999 cu noi prevederi ce vor reglementa emiterea hotărârii de stabilire a cuantumului despăgubirii. Odată cu intrarea în vigoare a modificărilor aprobate, în baza consimțământului pentru o compensare imediată şi echitabilă, exprimat în scris de către proprietarul/titularul altor drepturi reale asupra obiectului exproprierii și autentificat notarial sau, după caz, în baza deciziei comisiei, organul competent sau persoana care acționează în numele expropriatorului va emite o hotărâre prin care se va stabili cuantumul despăgubirii, precum și, dacă este posibil, persoana destinatară a acestor sume sau, în cazul existenței mai multor asemenea persoane între care nu există divergențe, cotele din despăgubire la care sunt îndreptățite fiecare din acestea.

 

Hotărârea de stabilire a cuantumului despăgubirii se va emite și își va produce efectele și în situația în care proprietarii/titularii altor drepturi reale asupra bunurilor ce se propun a fi expropriate nu prezintă dovada dreptului de proprietate/ a altui drept real asupra bunului sau nu sunt cunoscuți proprietarii actuali/titularii actuali a altor drepturi reale asupra bunului, precum și în situația succesiunilor nedeschise ori a moștenitorilor necunoscuți sau în care nu se ajunge la o înțelegere privind valoarea despăgubirii. Totodată, autorii propun ca determinarea cuantumului despăgubirii să se stabilească în baza rapoartelor de evaluare, întocmite în conformitate cu Legea nr. 989/2002 cu privire la activitatea de evaluare.

 

În temeiul noilor prevederi plata despăgubirilor se va efectua în baza unei cereri a persoanei interesate, ținându-se cont de cuantumul stabilit și urmează a fi efectuată într-un termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la recepționarea cererii. În cazul în care persoanele interesate nu vor depune cererea, expropriatorul va notifica acestora sumele propuse pentru plata despăgubirilor și le va consemna în contul trezorerial al expropriatorului pe numele proprietarului.

 

Se prevede că noile prevederi vor intra în vigoare la data publicării în MO și vor fi aplicabile situațiilor juridice viitoare, adică, nu se vor răsfrânge asupra procedurilor de expropriere care sunt declarate de utilitate publică, interes național sau local, în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a modificărilor.

 

Tatiana Smeșnaia

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

282 просмотры

Дата публикации:

15 Апрель /2024 08:00

Catalogul tematic

Налоговые новости

Ключевые слова

despagubiri | venit neimpozabil | surse de venit

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon