Новости

Dezvoltarea ÎMM-urilor în domeniul turismului rural

Programul de sprijin pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii în domeniul turismului rural a fost examinat în cadrul ședinței secretarilor de stat și se consideră ca fiind pregătit pentru inițierea procedurii de avizare/expertizare și consultare publică. Documentul a fost elaborate de Ministerul Economiei cu sprijinul ODA.

 

Potrivit autorilor, scopul Programului este de a contribui la dezvoltarea economiei prin activități de turism rural, favorizând inițiativele de antreprenoriat în cadrul ecosistemului ÎMM-urilor din domeniul turismului rural și valorificând resursele naturale și culturale ale localităților din mediul rural.

 

Obiectivul general al Programului este creșterea nivelului de competitivitate a ÎMM-urilor din domeniul turismului pentru dezvoltarea produselor și serviciilor pe întreg lanțul valoric al turismului rural.

 

Programul este orientat spre atingerea următoarelor obiective specifice:

1) creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța valorificării și promovării patrimoniului cultural național;

2) sporirea numărului de locuri de muncă, menținerea unor meserii tradiționale, atragerea populației în practicarea diferitelor forme de turism;

3) dezvoltarea produselor și serviciilor turistice ale ÎMM-urilor;

4) îmbunătățirea și diversificarea ofertelor locale și regionale de turism rural.

 

Componentele Programului sunt:

– Informare și promovare;

– Suport financiar nerambursabil;

– Monitorizare și evaluare.

 

Potrivt nonei proiectului, pentru realizarea Programului se propune un buget estimativ de 30 mil. lei pentru 3 ani, cu posibilitatea de a fi suplinit cu fonduri ale donatorilor locali și externi. Implementarea Programului se va realiza în funcție de mijloacele financiare disponibile.

 

Finanțarea activităților în cadrul Programului de sprijin pentru dezvoltarea ÎMM-urilor în domeniul turismului rural se va efectua din contul și în limitele alocațiilor bugetului Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării (bugetului ODA destinat implementării programelor de suport), precum și din contul asistenței financiare externe.

Учреждения:

Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) | Министерство экономики | Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

342 просмотры

Дата публикации:

10 Март /2023 07:55

Тематика:

Новости

Ключевые слова

accesul la finantare | turism rural | elaborarea proiectului

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon