Монитор ГНС

Direcțiile deservire fiscală ale SFS organizează seminare de instruire aferente prezentării în format electronic a dărilor de seamă

Serviciul Fiscal de Stat, în perioada 02 – 15 ianuarie 2024, desfășoară seminare de instruire pentru contribuabilii care au obligația de prezentare a dărilor de seamă electronice, în special formele CAS18-AN și UNIF21.

!!! Termenul de prezentare a dării de seamă forma CAS18-AN este de până la data de 15 ianuarie 2024.

Obligația prezentării dării de seamă forma CAS18-AN o au persoanele fizice, care, pe parcursul anului nu au persoane angajate prin contract individual de muncă și care se regăsesc în una din categoriile cum ar fi:

  1. întreprinzătorii individuali;
  2. fondatorii gospodăriei țărănești (de fermier);
  3. persoanele fizice care desfășoară activități în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de obiecte ale regnului vegetal.

 

Excepție de la prezentarea dării de seamă menționate este stabilită pentru persoanele fizice care în anul de gestiune nu calculează contribuții de asigurări sociale (persoane care sunt stabilite ca pensionari, persoane cu dizabilități, este angajatul altei entități sau nu a avut achitate plăți la care urma să fie calculate contribuțiile menționate).

 

Astfel, Serviciul Fiscal de Stat a identificat contribuabilii care au obligația prezentării declarațiilor fiscale electronice, inclusiv darea de seamă forma CAS18-AN, aceștia fiind contactați telefonic și informați privind posibilitatea participării în cadrul seminarelor de instruire privind modalitatea de prezentare în format electronic a dărilor de seamă respective.

 

Până în prezent, Direcțiile deservire fiscală au contactat telefonic 4976 de contribuabili, fiind organizate 195 de seminare de instruire.

 

Declarațiile fiscale aferente perioadelor fiscale începând cu 1 ianuarie 2023 se prezintă doar în mod electronic, de către toți contribuabilii (persoanele juridice sau persoane fizice care desfășoară activitate de întreprinzător sau profesională), indiferent de numărul de salariați, precum și persoanele fizice rezidente care direcționează un cuantum procentual din impozitul pe venit calculat anual la buget.

Excepție sunt persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și nu desemnează 2% impozitul pe venit, iar prezentarea dărilor de seamă utilizând metodele automatizate de raportare electronică este la alegere.

Pentru a prezenta declarațiile prin metode automatizate de raportare electronică, este nevoie ca persoana să dețină semnătură electronică sau mobilă, aceasta fiind emisă de către prestatorii de servicii de certificare acreditați în domeniu.

Procesul de solicitare și obținere a semnăturii electronice este specific fiecărui prestator de servicii de certificare, în parte, și poate fi consultat pe paginile oficiale ale acestora.

Semnătura electronică poate fi obținută de la următorii prestatori de servicii de certificare:

  • I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”;
  • I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”;
  • Î.M. Orange Moldova S.A.;
  • Î.M. Moldcell S.A.;

 

Informații suplimentare pot fi obținute prin apelarea Centrului unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat, la numărul de telefon 080001525 (apel gratuit) sau la Direcțiile deservire fiscală.

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

840 просмотры

Дата публикации:

09 Январь /2024 09:00

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

seminar

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon