Новости

Activitatea rezidenților Parcului IT. Webinar de la P.P. „Monitorul fiscal FISC.md”

Activitatea rezidenților parcului pentru tehnologia informației este supusă anual, în mod obligatoriu, verificării îndeplinirii indicatorilor necesari pentru dobândirea și menținerea statutului rezidentului parcului, conform prevederilor Legii nr.77/2016. Indicatorii sunt stabiliți de către Administrația parcului, iar rezultatele verificării se publică pe pagina web oficială a Ministerului Economiei și Infrastructurii și cea a Parcului IT.
 
Aspecte despre verificarea anuală a activității rezidenților parcurilor IT au fost discutate astăzi în cadrul webinarului dedicat rezidenților parcurilor IT, organizat de P.P. „Monitorul fiscal FISC.md”.

 

Speakerul evenimentului, Andrei Jizdan, contabil-practician, jurist, directorul companiei de consulting „Jizdan&Partners” s-a referit în cadrul evenimentului la analiza indicatorilor supuși verificării și examinarea în detaliu a procedurilor convenite aferente fiecărui indicator, la cele mai frecvente erori identificate, dar și cele ipotetice, măsurile de prevenire a acestora, precum și la detalii importante pentru noii rezidenți ai parcului IT pe parcursul anului 2021.

Astfel, toți rezidenții, al căror contract de rezident este valid la data de 31 decembrie 2020, au obligația prezentării rezultatelor verificării anuale a activității, iar rezidenții care au obținut acest statut pe parcursul lunii decembrie 2020 nu au obligația prezentării rezultatelor verificării anuale. În același timp, rezidenții parcului care au reziliat contractul de rezident și, respectiv, au fost radiați din Registrul rezidenților pe parcursul anului 2020, vor prezenta rezultatele verificării activității pentru perioada aflării în Parc.

 

Verificarea anuală a activității rezidenților Parcului este realizată de către entitățile de audit înregistrate în Registrul public al entităților de audit  deținut de Consiliul de supraveghere publică a auditului conform Legii nr. 271/2017 privind auditul situațiilor financiare. Este important de menționat că rezidenții Parcului selectează individual entitatea de audit în vederea efectuării verificării anuale și, respectiv, acoperă costurile pentru serviciul prestat.

 

De asemenea, în cadrul webinarului a participat și Natalia Donțu, administrator al Moldova IT Park, în calitate de invitat special, care a prezentat o retrospectivă a verificării anuale pentru anul 2020, precum și s-a referit la provocările pentru anul 2021 prin prisma Administratorului Parcului IT.

Totodată, directorul P.P. ”Monitorul fiscal FISC.md” Rodica Musteața-Staci a îndemnat participanții la webinar, în cazul în care au anumite întrebări referitoare la contabilitatea în sectorul IT sau sugestii să le transmită redacției, Publicația fiind deschisă pentru a oferi suport reprezentanților domeniului IT.

Recomandăm să consultați și articolele publicate anterior pe paginile publicației noastre, la rubrica Sectorul IT.

Următorul webinar organizat de P.P. ”Monitorul fiscal FISC.md” va avea loc la 14 mai curent, având ca tematică particularitățile contabilității în cadrul unui parteneriat public-privat.

author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

830 просмотры

Дата публикации:

28 Апрель /2021 13:30

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

webinar | Monitorului Fiscal FISC.MD | parc it

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon