Новости

Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-martie 2014

Biroul Naţional de Statistică comunică datele vizînd evoluţia şi structura lucrărilor de construcţii ale organizaţiilor cu genul principal de activitate „Construcţii” în ianuarie-martie 2014. În ianuarie-martie 2014 organizaţiile de construcţii au efectuat lucrări de construcţii-montaj în valoare de 726,5 mil. lei (în preţuri curente), ceea ce reprezintă 96,1% (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-martie 2013. Datele privind volumul lucrărilor de construcţii executate în antrepriză în ianuarie-martie 2014 se prezintă după cum urmează: Pe elemente de structură a lucrărilor executate predomină efectuarea lucrărilor de construcţii noi, realizate în volum de 455,7 mil. lei, ponderea cărora a constituit 62,7% din volumul total al lucrărilor de construcţii executate, fiind în creştere cu 6,0% faţă de perioada respectivă a anului precedent. Lucrărilor de reparaţii capitale şi curente le-au revenit 34,1% din volumul total al lucrărilor în antrepriză executate. Pe obiecte de construcţii, volumul lucrărilor de construcţii s-a majorat la construcţii inginereşti cu 0,6% faţă de realizările pentru ianuarie-martie 2013. La clădirile rezidenţiale şi nerezidenţiale volumul lucrărilor de construcţii a scăzut cu 11,9%, respectiv 1,8% faţă de perioada respectivă a anului 2013. Analiza volumului lucrărilor de construcţii executate pe forme de proprietate a arătat că, volumul considerabil de lucrări a fost realizat de către agenţii economici cu forma de proprietate privată, care au executat lucrări de construcţii în sumă de 561,9 mil. lei sau 77,3 % din volumul total al lucrărilor executate, înregistrînd o creştere de 2,4% faţă de ianuarie-martie 2013. Evoluţia şi structura lucrărilor de construcţii, realizate în antrepriză pe forme de proprietate ale organizaţiilor-executante în ianuarie-martie 2014 se prezintă astfel:

via www.statistica.md

Учреждения:

Национальное бюро статистики РМ

1337 просмотры

Дата публикации:

23 Май /2014 10:31

Тематика:

Новости

Ключевые слова

statistica | construcții

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon