Новости

Atelier de lucru - Aplicarea Standardelor Internaţionale de Audit

În perioada 15-16 mai Ministerul Finanţelor, cu suportul financiar al Centrului pentru Reforma Raportării Financiare al Băncii Mondiale (CFRR) a organizat seminarul „Aplicarea Standardelor Internaţionale de Audit”. La seminar au participat în jur de 35 reprezentanţi ai instituţiilor şi organismelor care reglementează, supraveghează, oferă instruire universitară în domeniul auditului. Scopul acestuia a fost de a continua familiarizarea participanţilor cu prevederile standardelor internaţionale de audit (un eveniment similar a fost organizat în luna aprilie, 2013). La deschiderea seminarului, doamna Lidia Foalea, şeful Direcţiei reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ a menţionat:
Organizarea cursului de instruire are drept scop realizarea acţiunilor prevăzute în Planul de dezvoltare a contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ pe anii 2009-2014, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1507 din 31.12.2008, privind instruirea funcţionarilor publici din cadrul Ministerului Finanţelor, membrilor Consiliului de supraveghere a activităţii de audit, specialiştilor Serviciului de control şi verificare din cadrul Consiliului, membrilor Comisiei de certificare a auditorilor, precum şi acordarea unui sprijin instituţiilor de învăţămînt prin perfecţionarea cadrelor didactice. Aplicarea pe teritoriul Republicii Moldova a SIA şi Codului etic, conform prevederilor ordinului Ministerului Finanţelor nr. 64 din 14 iunie 2012 impune forme corespunzătoare de organizare a activităţii auditorilor, societăţilor de audit, auditorilor întreprinzători individuali, precum şi implică o mare responsabilitate privind desfăşurarea activităţii de audit la nivelul cerut de acestea. Astfel, auditorii trebuie să-şi desfăşoare activitatea cu respectarea principiilor fundamentale ale activităţii de audit, pentru satisfacerea necesităţilor tot mai exigente ale pieţei, ale clienţilor, ale tuturor entităţilor cărora le sînt prestate serviciile de audit. Cursul de instruire propus, va contribui la dezvoltarea capacităţilor profesionale privind implementarea SIA, şi anume, la acordarea de către colaboratorii Ministerului Finanţelor a suportului metodologic calitativ auditorilor, societăţilor de audit, precum şi entităţilor auditate.
Seminarul a fost ţinut de către formatori – reprezentanţi ai societăţilor de audit ÎCS „KPMG Moldova” SRL – Vitalie Corniciuc, ÎCS „Ernst & Young” SRL – Galina Gherman şi ÎCS „Deloitte & Touche” SRL – Irina Litra, care au fost selectaţi de către Ministerul Finanţelor şi au participat la atelierele de lucru organizate de către Programul REPARIS în perioadele 18-19 noiembrie 2013 şi 11-12 februarie 2014, în scopul instruirii în domeniul auditului, şi anume privind aplicarea Standardelor Internaţionale de Audit (SIA). Pe durata seminarului participanţii au participat la discuţii, beneficiind de exemple relevante din practică, oferite de către instructorii cu experienţă în domeniul auditului. Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului regional STAREP. Notă: STAREP - Consolidarea activităţii de audit şi raportare financiară în ţările din Parteneriatul Estic - este un program regional al Centrului pentru Reforma Raportării Financiare (CFRR) destinat creării unui mediu transparent de politici şi cadru instituţional efectiv pentru raportarea corporativă în ţările Parteneriatului Estic al UE: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova şi Ucraina. Fiind lansat în Viena la data de 1 octombrie 2013, STAREP are drept scop să contribuie la perfecţionarea de către ţările participante a cadrelor sale de raportare financiară corporativă şi să sporească capacitatea instituţiilor locale de implementare a acestor cadre în mod efectiv. Acesta se bazează pe lecţiile însuşite din programul REPARIS al CFRR pentru ţările candidate şi potenţial candidate ale UE din Europa de Sud - Est.

via mf.gov.md

Учреждения:

Министерство финансов Республики Молдова

1535 просмотры

Дата публикации:

22 Май /2014 09:41

Тематика:

Новости

Ключевые слова

standarte internaționale de audit | atelier | ministerul finanţe

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon